Zajímavý workshop

Jméno: 
Ing. Bořivoj Minář
Firma: 
Contechin

Workshop byl zajímavý, intenzívní a profesionální. Žádné rozvláčné mentorování, nýbrž velmi zhuštěná a přehledná prezentace podstatných ustanovení.