Předsmluvní odpovědnost - workshop

Jméno: 
Jan Prokš
Firma: 
Českomoravská elektrotechnická asociace

Mně se workshop velmi líbí. Je jasné, že se nikdo z posluchačů nestane odborníkem na danou problematiku, ale naučíme se znát(tušit), kde mohou být slabá místa a kde je tedy nutné se poradit.

K samotnému workshopu, přivítal bych více judikátů (pokud jsou k dispozici) a u názorných příkladů (pan Vopička a pan Čistý) složitější, kontroverznější problémy – je mi ale jasné, že právě ty větší složitosti nemusí být tak didaktické a bez chybějícího judikátu lze asi těžko predikovat budoucí rozhodovací praxi.

V každém případě: super :-)