Video arşivi

Aleš Eppinger presented “CEE region – your gateway to Europe!“ in an important trade conference in Beijing (Part 2)
Aleš Eppinger presented “CEE region – your gateway to Europe!“ in an important trade conference in Beijing (Part 1)
Schaffer & Partner "Local Advisors - International Solutions"
Schaffer & Partner "Local Advisors - International Solutions"
Schaffer & Partner "Local Advisors - International Solutions"
Schaffer & Partner "Lokální poradci - mezinárodní řešení"
Schaffer & Partner "Local Advisors - International Solutions"
Mgr. Aleš Eppinger, Čertovský brunch, 10. prosince 2014
Mgr. Aleš Eppinger, Čertovský brunch, 10. prosince 2014
Mgr. Aleš Eppinger, přednáška na Valné hromadě Českomoravská
Rozhovor s Mgr. Alešem Eppingerem na konferenci ILR v Londýně
Mgr. Šárka Gregorová, LL.M. - interview na konferenci LawTech 2013
Robert Fishman and Ales Eppinger talk referrals
Aleš Eppinger Testimonial
Tematické workshopy - Mgr. Aleš Eppinger (ukázka 4)
Tematické workshopy - Mgr. Aleš Eppinger (ukázka 3)
Tematické workshopy - Mgr. Aleš Eppinger (ukázka 2)
Tematické workshopy - Mgr. Aleš Eppinger (ukázka 1)
Nový občanský zákoník - Mgr. Aleš Eppinger hostem ve studiu 6