Yüksek Mahkeme’nin Yönetici Sözleşmeleri Konusunda Çığır Açacak Kararı

Schaffer News

Çek Yüksek Mahkemesi  Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin (“ÇAYM”) yasal görüşüne uymuş olup, daha önce sizlere bildirmiş olduğumuz ve BURADA  tamamını bulacağınız kararı ile bugüne kadarki uygulamasını değiştirmiştir.

ÇYM, Çığır açan kararında; şirketlerin Çek İş Kanunu’na tabi sözleşmeyle üst düzey yöneticileri ile (veya yasal organ üyesi) ile istihdam sözleşmesi akdetmelerine açıkça izin vermektedir. Her halükarda, bu yaklaşım Şirketler Kanunu’na uygun olarak akdedilmiş  sözleşmelere uygulanacaktır.

Bununla birlikte, yönetici sözleşmesi İş Kanunu'na atıfta bulunsa dahi, kanuni organ üyesi ile şirket arasındaki ilişkinin iş kanununu nedeni ile değişmez - yönetici, sıradan bir çalışan haline gelmez.  İş Kanunu hükümleri, istihdam sözleşmesine ancak sınırlı bir ölçüde uygulanır. Müdür, İş Kanunu gereğince çalışanların korunmasını; Şirketler Kanunu’na aykırı olması pahasına talep edebilir. Diğer İş Kanunu hükümleri ise, daha çok  “bir sözleşmenin genel şartları” veya bir işlevin uygulanmasına ilişkin bir sözleşmenin eki gibi düşünülmelidir.

 

ÇYM kararı, İş Kanunu hükümleri uyarınca bir yönetici ile istihdam sözleşmesinin imzalanmasıyla ihlal edilemeyecek belirli kurumsal kuralların bir listesinin bulunması gerçeğine katkıda bulunmaktadır. Örneğin:

- İcra kurulu üyesi herhangi bir zamanda (herhangi bir sebep belirtmeksizin) görevden alınabilir ; Bu nedenle, İş Kanunu'nun öngördüğü bir bildirim süresi kuralları geçerli değildir ve şirket tüzüğü / ana sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe icra kurulu başkanı, bildirim süresiyle korunmaz;

- Yönetici sözleşmesi yazılı bir şekilde hazırlanmalı ve Şirketin Genel Kurulu tarafından onaylanmalıdır, ki bu aynı zamanda icra kurulu üyesinin  herhangi bir parasal hakkı (örneğin “ücret”) için de geçerlidir;

- İcra kurulu üyesi, görevlerini ticari bakımdan yerine getirmekle ve bilgilerin gizliliğini profesyonelce  korumakla yükümlüdür;

- İcra kurulu üyesi, zararın sorumluluğunun İş Kanunu tarafından sınırlandırılmaması nedeniyle, bunlardan kaynaklanabilecek tüm zararları tazmin etmek zorundadır.

 

ÇYM, yönetici sözleşmelerine ilişkin yasal işlemlerin her zaman yasal organ ile şirket arasındaki anlaşmazlıklar olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır ve bu nedenle, ilk derece mahkemeleri olarak bölge mahkemelerince dinlenmelerine karar vermiştir (iş hukuku ihtilafları ise yerel ilk derece mahkemelerinde görülürler).