Nihai Lehdarlar İçin Ücretiz Tescil 2018’in Sonunda Sona Erecek

Ocak 2018'den bu yana, kamu sicillerine kaydolan tüm tüzel kişiler ve güven fonu (trust fund) sicillerine kaydolan fonlar için nihai lehdarlarını yeni kurulan Sicil’e tescil ettirme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülük sadece ticari kurumlar ve fonlar için değil, aynı zamanda dernekler, vakıflar, enstitüler, dini topluluklar ve diğer tüzel kişilikler için de geçerlidir.

Nihai Lehdar her zaman belirli bir gerçek kişi ya da bir tüzel kişi , güven fonu ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan diğer yasal yapılarda kesin ya da hukuki olarak belirleyici kararlar verme yetkisine sahip birden fazla gerçek kişilerdir.

Prensip olarak, suç gelirlerinin yasallaştırılmasına ve terörizmin finanse edilmesine karşı belirli önlemlere yönelik olarak kabul edilen varsayımlara uygun olarak Kara Para Aklanmasına Karşı Kanun (“AML Yasası”) uyarınca, nihai lehdarların tespit edilmesi ve söz konusu kişiye ait mevcut bilgilerin kimlik doğrulaması amacı ile sağlanması ve ayrıca neden Nihai Lehdar olarak tanımlanması gerektiğinin ispatlanması gerekir. Bu tür veriler, her zaman güncel tutulmalıdır.

Sicil mahkemeler tarafından tutulur ve halka açık bir sicil değildir. Bu nedenle burada yer alan veriler, yayınlanmayacak veya bu verilerin kopyaları çıkarılarak verilemeyecek olup, içeriklerine ancak kanunen belirlenmiş sınırlı bir grup tarafından eirişilebilecektir.

Tescil işleminin mahkeme harçlarından muaf olduğunu ve bu nedenle, sadece bir yıllık bir süre için, yani 1 Ocak 2019 tarihine kadar ücretsiz olduğunu unutmamalıdır. Aynı zamanda, bu tarih; ticaret siciline kayıtlı olan tüzel kişiler açısından da yükümlülüğünün yerine getirilmesi için de son tarih olarak belirlenmiştir.

Diğer kamu sicillerinde tescil edilmiş olan tüzel kişiler ve hukuki yapılar için ise Nihai Lehdar’ın 1 Ocak 2021’den önce tescil edilmesi gerekmektedir.

Yasa, yükümlülüğün yerine getirilmemesi konusunda herhangi bir yaptırım getirmemiş olmakla birlikte, özellikle finansal kuruluşlar için AML Yasası'nın getirdiği yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, nihai Lehdar’ın tescil edilmemiş olması, örneğin bankacılık ürünleri ve diğer finansal hizmetlerin kullanılmasında çok büyük sorunlara neden olabilir. Tescilin yıl tamamlanmadan yapılmasını önermemizin bir diğer sebebi de budur.

Tescil kapsamına girip girmediğiniz ve hatasız olarak gereken tüm unsurları hatasız olarak tescil ettirdiğinizden (ücretsiz tescil için kalan zamanın sınırlı olduğunu unutmayalım) emin olmak istemeniz halinde, Sicil, tescil işlemi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. ile ilgili olarak; info@schaffer-partner.cz adresinden veya +420 221 506 300 numaralı telefondan bizleree ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.