Yaklaşık 15 Yıl Sonra Yeni Ticari Marka Mevzuatı

Schaffer News

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olan tadil, markalarla ilgili Çek mevzuatını değiştirdi. Kanun koyucu böylelikle ilgili AB Yönergesi’ni uygulamaya koymuş oldu.

Markalarla ilgili en önemli değişiklikler özellikle aşağıda yer alan hususları içermektedir:

• bir marka aynı zamanda grafiksel olarak ifade edilmeyen herhangi bir isim de olabilir (örneğin bir hareket, ses veya multimedya markası),

• marka türlerinin genişletilmesi (örn. mekansal, konumsal, desenli vb.)

• Bir markanın tescilini reddetme gerekçelerinin öne sürülmesi , artık ticari marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonraki 3 ay içinde ticari markanın tesciline itiraz etmesi gereken bireysel ticari marka sahipleri tarafından yapılabilir (daha önce, uygunluk kontrolü yükümlülüğü Sınai Mülkiyet Ofisi tarafından yerine getirildi), ve

• sertifikasyon markası denilen markanın tanıtılması. Sertifika ticari markasını tanıtmanın nedeni, ürün ve hizmetin belirli özelliklerinin varlığını garanti etmektir (ürün veya hizmeti ayırt etmek için kullanılmaz).

Tadil, ticari marka mevzuatında önemli değişiklikler getirmiştir. Bir yandan, yasal süreleri hesaba katarak, ticari marka sahipleri tarafından düzenli aralıklarla yapılacak ihtiyat ve incelemeye önem verirken; diğer yandan tescil edilebilecek ve mevcut pazarın ihtiyaçlarını yansıtabilecek ticari marka türlerinin kapsamını genişletmektedir. Marka tesciline karşı itiraz süresine getirilen sınırlama göreceli olarak bu göz önüne alındığında, müvekkillerimize “ihtilaflı” ticari marka tesciline itirazda bulunmak için 3 aylık süreyi kaçırmamaları için Sınai Mülkiyet Ofisi’nin web sitesini düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz.