Müvekkillerin ve Diğer Kişilerin Kişisel Verilerinin Koruma İlkeleri

25 Mayıs 2018 Versiyonu

VERİLERİNİZİ İŞLEYENLER KİMDİR:

Schaffer & Partner, aşağıdaki firmaların oluşturduğu vergi danışmanları, denetçiler ve avukatlardan oluşan bir ekip olup, her bir şirket verilerle ilgili bağımsız yönetici olarak görev yapmaktadır:

 • Schaffer & Partner s.r.o., Vergi No: 25607707, Vodičkova 710/31, 110 00 Prag 1 adresinde, ve Prag Belediye Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’nin, C Bölümü altında 54384 numara ile tescillidir.
 • Schaffer & Partner Legal s.r.o., Vergi No: 28936060, Vodičkova 710/31, Prag 1 adresinde, ve Prag Belediye Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’nin, C Bölümü altında 154241 numara ile tescillidir.
 • Schaffer & Partner Audit s.r.o., Vergi No: 25648641, Vodičkova 710/31, 110 Prag 1 adresinde, ve Prag Belediye Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’nin, C Bölümü altında 57948 numara ile tescillidir.
 • Schaffer & Partner Consulting spol. s r.o., Vergi No: 25762664, Vodičkova 710/31, 110 00 Prag 1 adresinde, ve Prag Belediye Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’nin, C Bölümü altunda 67976 numara ile tescillidir.

(bundan böyle tümü birarada Schaffer & Partner olarak anılacaktır)

Şu anda, kişisel verilerin korunması için atanmış bir temsilci bulunmamaktadır; Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınızı kullanmak için doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz:

 • Adres: Vodičkova 710/31, 110 00, Prag 1, Çek Cumhuriyeti
 • Telefon numarası: +420 221 506 300
 • E-posta: info@schaffer-partner.cz

HANGİ VERİLER İŞLENİYOR?

Schaffer & Partner, yasal, vergi ve denetim hizmetlerimizden faydalanırken işin doğası gereği sağlanmak zorunda olunan müşterilerimiz ve müşterilerimizin bize sağladıkları diğer şahısların kişisel bilgilerini , ancak bu bilgilerle beraber verilen bir muvaffakat bulunması halinde saklayabilir ve işleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

Schaffer & Partner, verileri aşağıdaki amaçlardan bir veya daha fazlası için işleyebilir:

 • Avukatlık Kanunu çerçevesinde verilen hukuk hizmetleri , vergi danışmanlığı hizmetleri, denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçları ile ve müvekillerler doğrudan bağlı olanlar
 • Hukuk, vergi ve denetim alanlarında haberler, Schaffer & Partner grubundaki gelişmeler hakkında haberler ve reklam mesajlarının e-posta ile gönderilmesi
 • Uluslararası iş alanında iletişim ve destek sağlanması
 • Uzmanlık seminerlerinin, derslerin, çalıştayların ve diğer uzmanlık etkinliklerinin organizasyonu
 • Müşterilerin AML'ye uygun olarak tanımlanması ile bağlantılı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Muhasebe tutulması ve diğer yasal yükümlülüklerimizin yerine getirmek

KİŞİSEL BİLGİ İŞLEME YETKİSİ

Schaffer & Partner, kişisel verileri aşağıdaki yetkilerden en az birine dayanarak işleme hakkına sahiptir:

 • Sözleşme şartlarının yerine getirilmesi. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi için en yaygın yasal dayanak, yasal, vergi, denetim ve / veya diğer hizmetlerin sağlanması konusunda bir sözleşme imzalamaktır. Bu tür amaçlar için, kişisel veriler sunmanız zorunludur, çünkü bu unsular olmaksızın bir sözleşme akdedilemez ve gerekli destekler sağlanamaz. Kişisel verilerin de yasal, vergi ve denetim hizmetlerinin uygun şekilde sağlanabilmesi amacı ile işlenmesi bir zorunluluktur.
 • Yasal şartların yerine getirilmesi. Schaffer & Partner'in yasal gerekliliklerini, özellikle de müvekkillerin kimlik bilgilerini AML'ye uygun olarak tutmak, hesapları muhasebe , faturalama ve diğer vergi ile ilgili belgeleri vb.
 • Anlaşma. Bazı durumlarda, Schaffer & Partner, kişisel bilgileri, serbestçe verilen bir rıza temelinde işler ve bu bilginin içerdiği prosedüre uygun olarak herhangi bir zamanda geri çekilebilir. İzin vermeyi reddetme veya geri çekilmenin , başka bir yetkilendirmeye dayanarak veri işlemmesine engel olmaz.
 • Schaffer & Partner'in meşru çıkarları. Schaffer & Partner, kişisel bilgilerini meşru çıkarları doğrultusunda işleme koyma hakkına sahiptir; Bunlara, doğrudan pazarlama veya web sitesi güvenliğini sağlama da dahildir.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHATAPLARI

Yetkilendirmesi kapsamında, Schaffer & Partner kişisel verileri ayrıca aşağıdaki kurumlara da sağlayabilir / sağlayabilir:

 • Kamu makamları (mahkemeler, idari   makamlar, mali ve gümrük idaresi vb.)
 • Müşterinin talimatlarına göre diğer kişiler
 • Bakım sağlayıcıları ve BT yöneticisi
 • Özellikle de sürekli bir işbirliği anlaşması veya yetki sözleşmesi temelinde Schaffer & Partner ile işbirliği yapan diğer kişiler
 • Diğer Schaffer & Partner grup üyeleri, Schaffer & Partner German grubunun bir parçası olan firmalar, Schaffer & Partner mbB Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Äußere Sulzbacher Straße 118, Nürnberg, Posta Kodu: 904 91, Federal Almanya Cumhuriyeti, Nürnberg Belediye Mahkemesi no. PR 285 ve Slovakya'daki ortak ofis, , Vergi no: 45 325 014, Galvaniho 7 / D'de , Bratislava, PSČ: 821 04, Slovakya Cumhuriyeti adresinde tescilli olan LEON Tax, k. s.

VERİ DEPOLAMA SÜRESİ

Schaffer & Partner kişisel verileri sadece yukarıdaki amaçlar için gerekli olan bir süre için işler ve depolar. Esas olarak, veriler müşteriye hizmet sunumunda bir sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca işlenecek ve sona erdikten sonra, veriler yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak ele alınacaktır. Kanun No. 85/1996 Coll. (avukatlık yasası), 523/1992 Coll., Vergi Danışmanlığı yasası , 93/2009 Coll., Denetçili k Kanunu, 499/2004 Coll. (arşivler kanunu).

Kişisel verilerin, rızanın daha önce geri çekilmemesi durumunda rızanın verildiği bir süre için verilen bir rıza temelinde işlenmesi durumunda; bu dönemin sonunda, Schaffer & Partner, Schaffer & Partner'in haklarının olası savunmaları için kişisel verileri (rıza ve / veya geri çekilme) gereken ölçüde tutacaktır.

Ayrıca, yasal hükümler gereği, kişisel bilgilerin yalnızca bu hükümler tarafından öngörülen süre (özellikle vergi ve muhasebe belgeleri için depolama süreleri) ve bunların gerektirdiği durumlarda tutulduğunu bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİ KORUMA İLE BAĞLANTILI HAKLAR

Onayı geri çekme hakkı

Kişisel bilgileriniz sizin onayınıza bağlı olarak işleniyorsa, bizimle info@schaffer-partner.cz adresinden iletişime geçerek çekilme hakkına sahipsiniz; rıza çekilmeden önce gerçekleştirilen kişisel veri işlemelerinin yasaya uygun durumu etkilenmez; Çekilmenin, kişisel verilerin, özellikle sözleşme veya yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemlerle bağlantılı olarak, başka bir yetkilendirmeye dayanarak işlenmesi üzerinde etkisi yoktur.

Erişim hakkı

KVKK ‘nun 15. maddesi uyarınca, ilgili kişi; Schaffer & Partner'den kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine dair bilgi alma hakkına sahiptir ve bu durumda, hangi verilerin işlendiği, işlenmenin amaçları hakkında ilgili veriler, alıcılar, saklanan verilerin öngörülen süresi, verilerin silinmesi veya düzeltilmesini isteme hakkının varlığı, denetleyici bir makama şikayette bulunma hakkı; verilerin kaynağı dahil bilgi ilgili kişiden toplanmamış ise şikayet hakkı ve profil oluşturmaya ilişkin otomatik karar verme hakkı da mevcuttur.

Düzeltme ve tamamlama hakkı

Schaffer & Partner’in kişisel verilerinizi düzeltmesi veya eksik olmaları halinde tamamlaması için düzeltme talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Eğer kayıtlı kullanımız iseniz, bu işlemi kişisel profiliniz aracılığıyla web sitemizden kendiniz de yapabilirsiniz.

Silinme hakkı / unutulma hakkı

Schaffer & Partner'in, özellikle kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar için gerekli olmadığında, yasal gerekçelerinin geçerli olması halinde verilerinizi silmesi için talep etme hakkına rızanızı geri çekme veya işlemeye itiraz etme haklarına sahipsiniz. Schaffer &Partner’ın yasal gereklilikleri karşılamak veya kendi yasal haklarını uygulamak ve / veya savunmak için verileri işleme zorunluluğu yoktur.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Schaffer & Partner’in kişisel verilerinizin işlemesinin kısıtlanmasını aşağıdaki durumların varlığı /gerçekleşmesi halinde talep etme hakkına sahipsiniz.

 1. Kişisel verilerin doğruluğununa bir itirazınız var ise
 2. İşlemenin yasal olmadığını düşündüğünüz durumlarda silme yerine veri kullanımının kısıtlanmasını istersiniz
 3. Schaffer & Partner daha fazla işlem yapmak amacıyla veriye ihtiyaç duymamasına rağmen, yasal haklarınızın savunulması için kişisel verilerinize ihtiyacınız olması halinde.
 4. Verilerinizin meşru menfaatlerimiz için (özellikle doğrudan pazarlama ile bağlantılı olarak) kullanılmasına yasal gerekçelere dayanarak itiraz etmeniz halinde.

Veri taşınabilirliği hakkı

Talep etmeniz halinde, Schaffer & Partner kişisel verilerinizi başka bir veri kontrolörüne aktarmak zorundadır. Ayrıca, verileri yapılandırılmış halde, yaygın olarak kullanılan cihazlar tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkınız vardır.

İtiraz hakkı

Schaffer & Partner'in meşru menfaatleri amacıyla özellikle doğrudan pazarlama ile bağlantılı olarak gerçekleştirdiği kişisel verilerinizi işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Şikayet hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak; Çek Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Bürosu veya başka bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

NE ZAMAN İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ VE İTİRAZ NE DEMEKTİR?

KVKK’nun 21. Maddesi uyarınca, eğer verileriniz verilerin kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için yetkilendirme esasına göre veya Schaffer & Partner'in meşru çıkarları için doğrudan pazarlama amaçları için işlenmiş ise itiraz etme hakkına sahipsiniz. Schaffer & Partner'in size doğrudan pazarlama ile bağlantılı olarak haber bültenimizi veya diğer iş bilgilerinizi göndermenizi istemesi halinde, istediğiniz zaman itiraz edebilirsini. Bu durumda Schaffer & Partner artık kişisel verilerinizi bu amaçla işlemden geçirmeyecek ve işle ilgili bu iletiler tarafınıza gönderilmeyecektir. İtiraz, e-posta yoluyla info@schaffer-partner.cz adresinden veya tüm iş e-postalarında yer alan ilgili bağlantıya tıklayarak yapılabilir.