Dagmar Junková

Dagmar Junková, Charles Üniversitesi Hukuk

Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olmuş, bunun yanı sıra Hamburg Üniversitesi’nde 2 dönem boyunca Alman Hukuku‘na Giriş dersleri almıştır. 2004-2007 yılları arasında Dr. Matin Grubner’in hukuk bürosunda çalışmıştır.

Özellikle ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, sigorta hukuku, gayrimenkul hukuku ve teşvike tabi yatırımlar alanlarında uzmanlaşmıştır. Bunun yanı sıra, Prag 1 Bölge Mahkemesi’nin İş Hukuku Senatosu’nda yardımcı jüri üyeliği yapmaktadır.

Alman eğitim şirketi Management Circle AG. Ile yapageldiği işbirliği çerçevesinde Çeh Cumhuriyeti İş Hukuku konusunda, Frankfurt’ta tam gün süren seminerler vermiştir. Çek Cumhuriyeti‘nde Yeni Medeni Kanun ile tamamen değişen özel hukuka ilişkin eğitim faaliyetleri ise iş hukuku, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişilerin ücretlendirilmesi, şirketlerin zorunlu organlarına üyeliğe ilişkin sorunlar, paralel hizmet ilişkisi ve gayrimenkul hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.

Dagmar Junková 2007 yılından bu yana şirketimizde faaliyet göstermekte olup, 2011 yılından itibaren ise Çek Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çekçe, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

 

LN

Mgr. Dagmar Junková

 

Eğitim

Prag charles Üniversitesi (mezuniyet yılı 2007)

Baroya Kayıt Yılı

2011

Schaffer & Partner’a Katılış Yılı

2007

Uzmanlık Alanları

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Teşvike Tabi Yatırımlar

Konuştuğu Diller:

Czech, German, English

İrtibat:

junkova@schaffer-partner.cz