Denetçiler Kanunu Uyarınca Yapılması Zorunlu Olan Denetimler

Denetçiler Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan denetim, 563/1991 Coll. numaralı Muhasebe Kanunu’nun 20. Maddesi’nde belirlenen ölçütler uyarınca zorunlu denetime tabi olan şirketlerin olağan finansal tabloların belirlenen standartlar uyarınca denetimdir.

Söz konusu denetimleri yaparken, müşterilerimizin iş aktivitelerinin gereklerine tam uyum sorumluluğu ile hareket etmekteyiz. Uzmanlarımızın müşterilerimizin iş aktivitelerine aşina hale gelmelerini ve her bir işin münferit akışı ile şirketin muhasebe süreçlerini iyice anlamalarını sağlarız. Görevi başka bir denetçiden devraldığımız durumlarda, önceki denetçi ile bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Düzenli ara denetimlerin önemini de yalnızca müşterinin iş şeklini anlamak açısından değil ve ancak müşterinin potansiyel sorunlarını da hesap dönemi sona ermeden önce çözmek için yeterli zaman sağlaması amacı ile vurguluyoruz.

Tüm denetim tavsiyelerimiz, sürekli olarak, denetimin her bir aşamasında taslak denetim raporları yolu ile müşterilerimizin dikkatine sunulmaktadır. Söz konusu tavsiyeler müşterilerimizin yönetimleri ile bizzat gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edilmekte ve raporun son halinde bu şekli ile yer almaktadır.

Denetim hizmetleri, genelde önceden müzakere edilip üzerinde mutabık kalınmış olan sabit hizmet bedeli mukabilinde sağlanmaktadır. Çok nadiren , artan öngörülememiş iş yükü nedeni ile hizmet bedeli de artabilmektedir. Bu durumdan kaçınmak adına, hizmet bedellerini uzun bir süre için sabitleyerek müşterilerimizin giderlerinin bütçelemesini daha doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olmayı tercih ediyoruz.

Performansımız, denetçi tavsiyeleri ve raporlarının denetim standartlarına uygun şekilde hazırlanması ile kendini göstermektedir. Müşterilerimizin talebi üzerine, rapor ve tavsiyelerimizi yalnızca Çekçe olarak değil, Çek muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması gereken finansal tabloların Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış olması halinde, Almanca ve İngilizce olarak da sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra, zorunlu finansal tabloların Almanca ve İngilizce olarak da hazırlanması konusunda destek sunabiliyoruz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sizin için buradayız ve daha ayrıntılı bilgi ve belgelere dayanarak size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Bağlayıcı olmayan bir danışma toplantısı düzenlemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Net cevaplar veriyoruz

Müşterilerle iletişimimizde, uzun yasa tekliflerinin arkasına saklanmıyoruz, açık ve anlaşılır bir cevap veriyoruz.

Seninle düşünüyoruz

Müşterinin genel ihtiyaçları ile ilgili olarak her zaman belirli bir sorunu çözüyoruz; önerilerimizi bağlamdan çıkarmıyoruz.