Denetim Hizmetleri

Schaffer & Partner Denetim Departmanı müşterilerine denetim hizmetleri ve şirket denetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan diğer hizmetleri sağlamaktadır.

Söz konusu hizmetler, öncelikle aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  • 93/ 2009 Coll. Sayılı denetçilerle ilgili gereği verilen zorunlu denetim hizmetleri, başka bir deyişle, Çek Cumhuriyeti yasaları ve Çek muhasebe düzenlemeleri uyarınca verilen olağan, olağanüstü ve ara mali finansal tabloların denetlenmesi
  • Çek Cumhuriyeti yasaları ve Çek muhasebe düzenlemeleri uyarınca verilen konsolide finansal tabloların zorunlu denetimi
  • Konsolide evrakın, ana şirketlerin denetim prensipleri doğrultusunda denetlenmesi,
  • Verilen olağan ve olağanüstü finansal tabloların Çek Cumhuriyeti’nde yürürlükte olanlar dışındaki düzenlemeler (IFRS veya US GAAP) doğrultusunda denetlenmesi.

Denetim departmanı personelince sağlanan söz konusu hizmetler; kalite yönetimi, denetim, inceleme/araştırmalar hakkındaki uluslararası düzenlemeler, diğer denetim sözleşmeleri ve ISA hizmetlerine uygun olarak sağlanmaktadır.

Personelimiz, yukarıda anılan düzenlemelere ilişkin olarak her yıl eğitim almakta olup, denetim sözleşmeleri uyarınca yapmış oldukları çalışmalar, Schaffer & Partner Audit s. r. o. ve Schaffer & Partner Audit s. r. o.‘nin tescilli olduğu, ABD Kongresi’nce kurulmuş olup üyeleri SEC (Securities and Exchange Commission) tarafından belirlenen PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tarafından iki dereceli bir kontrole tabidir.

Kişisel yaklaşım ve müşterilerimizin kilit personeli ile sağladığımız doğrudan iletişim, vermekte olduğumuz üst düzey denetim hizmetlerininin daha etkin olmasını sağlamaktadır.

Söz konusu kişisel yaklaşım, olası sorunlara karşı zamanında müdahale etmemizi sağlamanın yanı sıra müşterilerimiz ve bağlı oldukları şirketlerin yöneticikerinde büyük memnuniyet yaratmaktadır.

Kontaktní osoby

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sizin için buradayız ve daha ayrıntılı bilgi ve belgelere dayanarak size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Bağlayıcı olmayan bir danışma toplantısı düzenlemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Net cevaplar veriyoruz

Müşterilerle iletişimimizde, uzun yasa tekliflerinin arkasına saklanmıyoruz, açık ve anlaşılır bir cevap veriyoruz.

Seninle düşünüyoruz

Müşterinin genel ihtiyaçları ile ilgili olarak her zaman belirli bir sorunu çözüyoruz; önerilerimizi bağlamdan çıkarmıyoruz.