ENERJİ HUKUKU

  • Enerji hukukunun ilgili hükümleri çerçevesinde projelerin hukuki araştırması ve analizleri

  • Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yapan santraller ile ilgili projelerin hazırlığında hukuki destek ve ayrıntılı araştırmalar (RES)

  • Projenin değişik safhalarında kapsamlı hukuki danışmanlık

  • Enerji yasaları alanındaki projeler için tüm sözleşmesel dökümanların hazırlanması

  • Santral sahiplerinin mülkiyet haklarının transferi, taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tanınması ya da kira sözleşmelerinden doğan haklarının korunması amacı ile iş modellerinin optimizasyonu

  • Idari süreçlerde, özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘ndan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için lisans alınması işlemlerinde temsil.