Fikri Mülkiyet ve Bilişim Teknolojileri Hukuku

  • Marka, patent ve faydalı modellerin tescili, ve süreç tamamlanmadan önce değişiklik yapılması gereğine ilişkin araştırmaların idaresi

  • Marka ve Patent Ofisi nezdinde temsil

  • Telif hakları hukuku, know – how yazılım ürünleri ve bilgi teknolojilerinin koruması, alanlarında hukuki destek

  • vurgu yapılarak Endüstriyel hakların korunması alanında, özellikle Avrupa Birliği içerisinde ve uluslararası seviyede koruma konularında danışmanlık

  • Bilgi teknolojileri alanında hukuki danışmanlık

  • Internet ve internet alan adlarına ilişkin hukuki sorunların çözümü

  • Özellikle lisans sözleşmeleri gibi dokümanların bu konuda uzmanvergi danışmanları ile işbirliği içerisinde hazırlanması