Gayrimenkul Hukuku

 • Complex preparation of contractual documentation - contracts for the transfer of real estate, lease contracts on residential and non-residential premises, pledge contracts etc.
 • Due diligence of the legal defects in the acquisition of property
 • Non-monetary contribution in t
 • Gayrimenkulün Mülkiyetinin Devri Sözleşmeleri, Konut ve Işyerlerinin Kira Sözleşmeleri Kefalet Sözleşmesi vs. ve ilgili belgelerin tamamının hazırlanması

 • Gayrimenkulün iktisabında çıkabilecek hukuki sorunlara yönelik ayrıntılı ön- araştırmalar

 • En iyi vergisel çözümün seçilmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere, bir şirketin sermayesine maddi olmayan unsurlarla katılmak (taşınmazmülkiyeti veya diğer haklar),

 • Finansman sağlama sürecinde destek

 • Taşınmazlar için kıymet takdirinde eksperler ile koordinasyon ve işbirliği 

 • he registered capital of companies (of ownership or other rights to immovables), including selecting and implementation of the tax optimal solution
 • Support in process of funding
 • Coordination and cooperation by expert valuation of real estate