İŞ HUKUKU

  • İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında kapsamlı hukuki danışmanlık

  • İstihdam belgeleri tasarılarının ve Ihtiyaçlara özel istihdam evrakının hazırlanması

  • Yöneticilerin iş hukuku kapsamında istihdam ve ücretlendirilmesinin muhasebesel ve vergisel açılar da dahil olmak üzere hukuki açıdan analizi ve bu konularda destek hizmetleri

  • Çalışma düzenine ait iç yönergelerin hazırlanması