İflas Hukuku

  • alacaklı veya borçlu tarafından iflas sürecinin başlatılması için başvurunun hazırlanması

  • Alacaklıların iflas sürecinde hukuki temsili

  • Sözleşmesel dökümanların hazırlanması da dahil olmak üzere, iflas sürecinde bulunan borçlunun mal varlığından mal iktisap edilmesine ilişkin kapsamlı hukuki danışmanlık

  • İflas dairesi / borçluya yönelik hukuki danışmanlık

  • Sürecin yeniden organize edilmesinde hukuki destek verilmesi