“ İhtiyari/ Yükümlülük Dışı” Denilen Denetimler

Şirketler bazı durumlarda, kriterleri 563/1991 Coll. Numaralı Muhasebe Kanunu’nun 20. Maddesi’nde belirlenen zorunlu denetim kapsamına girmemekle birlikte, denetim yaptırmak isteyebilmekte olup, bunlara İhtiyari/ Yükümlülük Dışı Denetim adı verilen ve Denetçiler Kanunu’na dayanan, diğer ekonomik bilgilerin ve bunun sonucu olarak denetim prosedürünün ¨güvenilir hale getirilmesi¨ olarak değerlendirilen yola başvurmaktadırlar. Aynı zamanda bu tür durumlarda denetçiler, güvenilir hale getirme işlemini Uluslararası Denetim Standartları’na (ISA) uygun olarak yürütmek zorundadırlar.