Konsolide Finansal Tabloların Zorunlu Denetimi

Olağan finansal tabloların denetiminde olduğu gibi, 563/1991 Coll. numaralı Muhasebe Kanunu’nun 22. Maddesi’nde belirlenen ölçütler uyarınca zorunlu denetime tabi olan şirketlerin konsolide finansal tablolarının denetimini de yerine getirebilmekteyiz.

Tabii ki, bütün şirketin konsolidasyonunun organize edilmesi konusunda da etkin bir destek vermeye de hazırız.