Muhasebe Hizmetleri

Biz, kapsamlı muhasebe hizmeti sağlıyoruz. Gündem ise Müvekkilimizin bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. Temel muhasebe servislerimiz özellikle şunları kapsamaktadır:

  • Defter tutma (birincil muhasebe belgelerinin işlenmesi, Çek Genel Kabul Edilmiş Muhasebe Prensipleri’ne uygun olarak defter tutma)
  • Vergi kayıtlarının tutulması
  • Kamu kurumlarına karşı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere bordro muhasebesi tutulması ve yıllık gelir vergileri ile vergi mahsuplarının denkleştirilmesi,
  • Yıllık finansal tabloların derlenmesi
  • Müvekkilin isteği üzerine raporlama yapılması
  • İstatistik beyanlarının derlenmesi
  • Defter tutma sisteminin yeniden yapılandırılması (defterlerin doğruluğu hakkında Müvekkilin şüpheleri olması halinde)
  • Geçmiş dönem defterlerinin revize edilmesi (örneğin, varlığını devam ettiren bir şirketin devralınması halinde)

Varlığı süresince tüm ticari gerçek veya tüzel kişiler birçok stratejik ve operasyonel kararlar alırlar. Biz de müşterilerimize vergisel açıdan ve gizli vergi uygulamaları açısından avantajlı olan çözümleri bulmalarında yardımcı oluyoruz. Uzun vadeli riskleri değerlendiren, belirli işlemlerin olası uluslararası unsurlarını analiz eden ve diğer departmanlardaki uzmanlarımızla işbirliği yaparak ticaret hukuku ve uluslararası defter tutma standartları gibi diğer alanlarda da geniş çaplı incelemeler yapan bütünsel bir perspektif sunuyoruz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sizin için buradayız ve daha ayrıntılı bilgi ve belgelere dayanarak size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Bağlayıcı olmayan bir danışma toplantısı düzenlemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Net cevaplar veriyoruz

Müşterilerle iletişimimizde, uzun yasa tekliflerinin arkasına saklanmıyoruz, açık ve anlaşılır bir cevap veriyoruz.

Seninle düşünüyoruz

Müşterinin genel ihtiyaçları ile ilgili olarak her zaman belirli bir sorunu çözüyoruz; önerilerimizi bağlamdan çıkarmıyoruz.