Sözleşmesel Hak ve Yükümlülükler

  • Sözleşme öncesi dönemde hukuki destek sağlanması – Bekletilerin ticari amacın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile, hukuki ve vergisel analizlerinin yapılması

  • Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler dahil olmak üzere medeni ve ticaret hukukuna ilişkin tüm sözleşme süreçleri

  • Sözleşmelerin genel / özel hüküm ve şartlarının hazırlanması / revizyonu

  • Güvence sağlayan yasal belgeler – garanti belgesi, kefalet, rehin,kıymetli evrak cirosu yoluyla hakların devri, teminat

  • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarda hukuki temsil

  • Tüketicinin korunması