Tıp hukuku

  • Tıbbi kurumların içindeki hizmet ilişkisi ile ilgili iç düzenlemelerinin hazırlanması ve bunların ilgili hukuki düzenlemelerle uygunluğunun sağlanmasi

  • İhtilafların sulhen çözümü ve mahkeme nezdinde yapılacak savunmalar da dahil olmak üzere, uğranılan zararlardan kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık

  • Sağlık hizmetleri alınması sırasında kişisel haklara ilişkin olarak hukuki danışmanlık sağlanması