Uluslararası Denetim Standartları’na (ISA) göre Sağlanan Diğer Hizmetler

ISA uyarınca diğer hizmetler ile, özellikle ISRS 4000 kurallarına uygun olarak yürütülmesi kararlaştırılmış prosedürleri kastedilmektedir. Kararlaştırılmış prosedürlerin sonucu ise, denetçinin şirket ile ve son olarak üçüncü kişi ile üzerinde anlaşmaya vardığı denetim prosedürlerinin yürütülmesi ve bunun sonucunda varılan tespitler uyarınca oluşturulan raporun sunulmasıdır.

Bu hizmetler, doğrulama/sağlama çalışmasının yapıldığı tarafın, finansal tablolarının incelenmesine ne de diğer ekonomik bilgilerinin gözden geçirilmesine muvaffakat etmediği durumlarda sağlanmaktadır.