Vergi Hukuku

  • Vergisel süreçlerde potansiyel hükmün etkilerinin yargılama başlamadan önce analiz edilmesi

  • Deneyimli vergi danışmanları ile işbirliği içerisinde uzmanlık alanına özel vergi danışmanlığı sunulması

  • Vergi idarelerinin kararlarına karşı yargısal ve idari süreçler