Yatırım Alanında Hukuki Danışmanlık

  • Yeni başlanacak veya başlamış yatırım projeleri

  • Bu amaçla kurulmuş ve bekletilmekte olan şirketlerin devralınması opsiyonu da dahil olmak üzere amaca bir şirketi seçmek ve kurmak

  • Yatırım teşviki almak hakkında kapsamlı hukuki danışmanlık

  • Taşınmaz mülkiyeti iktisabında, işe alım ve know – how sisteminin proje şirketine uyarlanması hususlarında hukuki danışmanlık (Fikri Mülkiyet Hakları/Bilişim Teknolojileri Hakları)

  • Idari prosedürlerde hukuki yardım (ticaret ruhsatı, özel lisanslar, yapı denetimi prosedürü vs.)