Zarar Sorumluluğu

Zarar sorumluluğuna ilişkin durumlar, uluslararası alanda faaliyet gösteren iş ortakları arasındaki ilişkilerde oldukça sık rastlanan durumlardır. Bu gibi durumlarda hem mağdur olan hem de zarara sebep olan taraf için danışmanlık yapma hususunda paha biçilemez deneyimlere sahibiz

Standart olarak verdiğimiz hizmetler, aşağıda belirtilmiştir:

  • Yabancılık unsuru taşıyan daha karmaşık tazminat sorunlarında uzman analizi sağlanması
  •  Müvekkillerin mahkeme veya tahkim süreçlerinde temsili
  •  Yargısal ve yargı dışı yasal yollarla zarar tazminatlarının tahsili
  •  Sözleşme ihlalinin söz konusu olması durumunda zarar/kayıp miktarının hesaplanması