Zarar Sorumluluğu

Zarar sorumluluğuna ilişkin durumlar, uluslararası alanda faaliyet gösteren iş ortakları arasındaki ilişkilerde oldukça sık rastlanan durumlardır. Bu gibi durumlarda hem mağdur olan hem de zarara sebep olan taraf için danışmanlık yapma hususunda paha biçilemez deneyimlere sahibiz

Standart olarak verdiğimiz hizmetler, aşağıda belirtilmiştir:

  • Yabancılık unsuru taşıyan daha karmaşık tazminat sorunlarında uzman analizi sağlanması
  •  Müvekkillerin mahkeme veya tahkim süreçlerinde temsili
  •  Yargısal ve yargı dışı yasal yollarla zarar tazminatlarının tahsili
  •  Sözleşme ihlalinin söz konusu olması durumunda zarar/kayıp miktarının hesaplanması 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sizin için buradayız ve daha ayrıntılı bilgi ve belgelere dayanarak size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Bağlayıcı olmayan bir danışma toplantısı düzenlemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Net cevaplar veriyoruz

Müşterilerle iletişimimizde, uzun yasa tekliflerinin arkasına saklanmıyoruz, açık ve anlaşılır bir cevap veriyoruz.

Seninle düşünüyoruz

Müşterinin genel ihtiyaçları ile ilgili olarak her zaman belirli bir sorunu çözüyoruz; önerilerimizi bağlamdan çıkarmıyoruz.