Yasal bilgi

Hukuk Hizmetleri:

Çek Barosu, 634/1992 Coll. Sayılı Kanun’un 14. Maddesi’ne çerçevesinde gerçek kişi müvekkillere verilen hukuk hizmetlerinden doğabilecek ihtilafların, mahkeme dışında çözümlenmesi konusunda  Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktadır. İlgili kurumun internet adresi www.cak.cz’dir. Gerçek kişi müvekkillerle hizmet aldıkları avukatlar arasında, söz konusu hizmet nedeni ile çıkabilecek ve sulhen çözülemeyen uyuşmazlıklarda, gerçek kişi müvekkillerin doğrudan Çek Barosu’na başvurmaları gerekmektedir. Gerçek kişi müvekkiller, avukatlarından bu konuda yazılı olarak veya geçerli bir elektronik ortam yolu ile bilgi sağlamalarını talep edebilirler. Gerçek kişiler ile avukatlar arasındaki bu alternatif ihtilaf çözüm yollarının yürütülmesinde, ( Çek Barosu’nun 2/1998 Numaralı kararı ile yürülüğe giren ve Usule ilişkin hususlaruı düzenleyen)) Çek Barosu Uzlaştırma Yönetmeliği de kısmen uygulanacaktır. Çek Barosu Uzlaştırma Komisyonu, söz konusu alternatif ihtilaf çözümü konusunda özel olarak yetkilendirilmiştir.

Vergi Danışmanlığı:

Çek Ticari Denetim Komisyonu (www.coi.cz)  gerçek kişi mükellefler için mahkeme dışı alternatif ihtilaf çözümü konusunda yetkilendirilmiştir. Söz konusu yetkilendirme, 634/1992 Coll. Sayılı Kanun’un 14. Maddesi’ne dayanılarak yapılmıştır. Gerçek kişi mükelleflerle hizmet aldıkları vergi danışmanları arasında, söz konusu hizmet nedeni ile çıkabilecek ve sulhen çözülemeyen uyuşmazlıklarda, gerçek kişi müvekkillerin doğrudan Çek Ticari Denetim Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Gerçek kişi mükellefler, vergi danışmanlarından bu konuda yazılı olarak veya geçerli bir elektronik ortam yolu ile bilgi sağlamalarını talep edebilirler.