Schaffer & Partner

Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Víte, kdo je „nespolehlivým zaměstnavatelem“?

Čtvrtek, 20. Červenec 2017 - 11:59
Poslanecká sněmovna definitivně schválila kontroverzní novelu cizineckého zákona. Novela přináší řadu novinek zejména pro cizince ze států mimo EU, kteří hodlají na území ČR dlouhodobě pobývat za...

Mají být všechna rozhodnutí českých soudů veřejně dostupná?

Čtvrtek, 20. Červenec 2017 - 11:39
V řadě evropských zemí již funguje systém publikace soudních rozhodnutí na internetu. To je také případ našich slovenských kolegů – na Slovensku je možné online vyhledat více než 2 milióny soudních...

Vyhlášení daňového balíčku je tady!

Pátek, 14. Červenec 2017 - 16:11
Dne 16. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Tato novela zákona byla schválena s účinností od 1. 4. 2017, avšak v...

Zájem českých firem o zakládání zahraničních holdingů klesá

Středa, 26. Duben 2017 - 10:00
Mezinárodní společnosti si donedávna sjednávaly v Nizozemsku, Lucembursku a Irsku individuální dohody o výši zdanění. Čeští podnikatelé zakládali struktury v takzvaných daňových rájích hlavně v...

Tolerance alkoholu v zaměstnání

Pondělí, 24. Duben 2017 - 14:15
Za požití alkoholu v práci Vás dle zákona může stihnout okamžitá výpověď . Jak je to však s požitím před příchodem do práce a se zbytkovým alkoholem? Kdy je opilost zvlášť hrubé porušení povinností a...

Oznámení o pracovní nechopnosti zaměstnavateli

Čtvrtek, 20. Duben 2017 - 14:35
V České republice nemají lékaři povinnost informovat o pracovní nechopnosti pacientů jejich zaměstnavatele. Podle zákoníku práce musíte překážky v práci oznámit svým nadřízeným sami a "bez zbytečných...

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Technické zhodnocení může nově odpisovat i podnájemce

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:54
Technické zhodnocení – pojem našeho daňového práva. O co se vlastně jedná? Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace...

Nejvyšší soud opětovně k souběhu funkcí

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:46
Na podzim minulého roku jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, které oponuje ustálené rozhodovací praxi, že souběh funkce člena statutárního orgánu společnosti není slučitelný s tím, aby...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být...

Právo předchozího uživatele a místní dosah

Pátek, 9. Červen 2017 - 14:20
Často se stává, že podnikatelé pro své zboží používají označení, které není formálně registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Důvodem může být například snaha ušetřit za registrační poplatky,...

Nárok uplatňovat odpisy v plné výši u majetku, v jehož případě není část z technických důvodů využívána

Pondělí, 20. Březen 2017 - 12:19
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května 2016, č.j. 4 Afs 24/2016 – 37 Zákon o dani z příjmů nestanovuje podmínku přímé souvislosti vynaložených výdajů se souvisejícím příjmem ve...

Partnerské společnosti

Spolupracujeme