Schaffer & Partner

Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Nedůvodný monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů mohou nově postihovat i inspektoráty práce

Úterý, 19. Září 2017 - 15:55
O možnosti inspektorátu práce sankcionovat zaměstnavatele za neúměrné narušování soukromí zaměstnance bylo diskutováno již poměrně dlouho, jelikož doposud byl postih zaměstnavatele za porušování této...

Navýšení minimální mzdy pro rok 2018

Pátek, 15. Září 2017 - 11:57
Vláda České republiky schválila předložený návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy od ledna 2018. Z aktuálních 11 000 Kč vzroste minimální mzda o 1200 Kč na 12 200 Kč,...

Ústavní soud: I domnělý zaměstnanec zasluhuje ochranu

Úterý, 12. Září 2017 - 11:23
Případem náhrady škody vzniklé uchazeči o zaměstnání se nedávno zabýval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 615/17. Uchazeč se na základě nabídky uveřejněné Úřadem práce dostavil na pracoviště...

Zájem českých firem o zakládání zahraničních holdingů klesá

Středa, 26. Duben 2017 - 10:00
Mezinárodní společnosti si donedávna sjednávaly v Nizozemsku, Lucembursku a Irsku individuální dohody o výši zdanění. Čeští podnikatelé zakládali struktury v takzvaných daňových rájích hlavně v...

Tolerance alkoholu v zaměstnání

Pondělí, 24. Duben 2017 - 14:15
Za požití alkoholu v práci Vás dle zákona může stihnout okamžitá výpověď . Jak je to však s požitím před příchodem do práce a se zbytkovým alkoholem? Kdy je opilost zvlášť hrubé porušení povinností a...

Oznámení o pracovní nechopnosti zaměstnavateli

Čtvrtek, 20. Duben 2017 - 14:35
V České republice nemají lékaři povinnost informovat o pracovní nechopnosti pacientů jejich zaměstnavatele. Podle zákoníku práce musíte překážky v práci oznámit svým nadřízeným sami a "bez zbytečných...

Schaffer news 082017

Pondělí, 28. Srpen 2017 - 17:27
...

Je profesionální sportovec živnostník, nebo vykonává nezávislé povolání?

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:41
Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se způsobu zdanění profesionálních sportovců (konkrétně kolektivních sportovců), vyvolal v daňovém světě velkou pozornost....

Zavedení pojmu „mezera krytí“ v insolvenčním zákonu

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:39
Poslední novela insolvenčního zákona zavádí nový pojem „mezera krytí“, se kterým úzce souvisí položky ve výkazu stavu likvidity. V našem článku se dočtete o tom, co mezera krytí znamená pro...

Z nedaňových nákladů daňově uznatelné?

Úterý, 12. Září 2017 - 10:39
Nejvyšší správní soud vydal v červenci důležité rozhodnutí týkající se problematického ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (rozsudek sp. zn. 9 Afs 231/2016 – 50). Toto...

Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu: pojišťovny musí hradit i rozdíl ceny automobilu před a po nehodě

Úterý, 1. Srpen 2017 - 11:04
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. dubna 2017 Ústavní soud ve svém nálezu definoval, co vše se rozumí pod pojmem „skutečná škoda“ a na co mají poškození nárok. Poškozená se...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být...

Partnerské společnosti

Spolupracujeme