Schaffer & Partner

Schaffer & Partner’in Prag ofisi 1997 yılından bu yana Çek Piyasasında aktif rol oynamaktadır ve vergi, hukuk ve denetim hizmetlerini de kapsayan çeşitli alanlarda hizmet sunan birkaç uluslararası hukuk ofisinden birisidir.

Prag ofisimiz Çekçe, Slovakça, Almanca ve Ingilizce dillerinde hizmet vermektedir.

Daha fazla bilgi

Şirketin tanıtımı: 

2018 ve 2019 Mavi Kart’a Başvurabilmek İçin Öngörülen Yıllık Brüt Ücret Tutarı

Cuma, 4. Mayıs 2018 - 11:47
Mavi kart Çek Cumhuriyeti'nde, üçüncü ülkelerden yüksek nitelikli yabancılar (üniversite eğitimine sahip kişiler / Yüksek Lisans veya Lisans derecesi /) için bir oturma izni olup çalışma izni olarak...

Sürücülerin Haftalık Dinlenme Zorunlulukları? Avrupa Birliği Adalet Divanı ‘nın Kararına Göre Yalnızca Otellerde Mümkün Olacak

Perşembe, 8. Mart 2018 - 16:13
Diğerleri arasında, AETR yönetmeliği, izin verilen sürüş süresinin ve 3.5 tonu aşan azami ağırlığa sahip karayolu taşımacılığı araçlarının veya 9'dan fazla kişinin taşınması için tasarlanmış...

Yabancı Mahkemelerce Verilen Kararların İcrası

Salı, 21. Şubat 2017 - 9:38
Bir borçlunun ödemeyi reddetmesi halinde, alacaklıya kalan tek yol hukuki yollara başvurmaktır. Sahibi olunan hakkı icra edebilmek için, öncelikle tabii ki bir mahkeme kararına ihtiyaç bulunmaktadır...

Müdürlerin Yükümlülükleri

Salı, 21. Şubat 2017 - 9:32
Schaffer News’un kim sayısının dışa açılan pencere bölümünde Lex Counsel yolu ile irtibatta olduğunuz Hintli İş Ortağımızı sizlere tanıtmıştık.  Söz konusu iş ortaklarımız  ile birlikte yazmış...

Vergiye Tabi İşlemlerin Yanlış Dönemde Beyanı

Cuma, 14. Aralık 2018 - 10:10
235/2004 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 104. Maddesi’nin oldukça basit olmasına ve uzun bir süredir yasanın bir parçası olmasına rağmen, vergi idarelerinin maddenin uygulamasına olan yaklaşımı...

Ticaret Sicilinde Doğru ve Güncellenmiş Verilerin Önemi - İhlal Halinde Mahkeme Kararı ile Cebren Tasfiye

Cuma, 14. Aralık 2018 - 10:03
Medeni Kanun, Ticaret Şirketleri Kanunu ve Tüzel Kişilerin Kamuya ait Kayıtlarını Düzenleyen Kanun gibi mevzuat,  şirketlerin sicilleri tutan mahkemelerce, tarafından geri dönülemez bir şekilde...

Makbuz ve Kuponlar 2019'da nasıl işlem görecektir?

Çarşamba, 7. Kasım 2018 - 10:26
Ocak 2019’da yürürlüğe girecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapacak olan yasa  sayılı 2016/1065 Konsey Direktifi (AB) getirilen değişikliklerin yasaya uygulanmasının yanısıra, değer...

Ortak şirketler

Norimberk - Schaffer
Bratislava - Schaffer

Biz işbirliği