Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Státní návštěva Turecka s předsedou vlády Andrejem Babišem a členy ČTSOK

Pátek, 20. Září 2019 - 11:20
2.-4. září 2019 proběhla státní návštěva Turecka v čele s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Doprovázela je také podnikatelská delegace v čele s...

Nezapomeňte na blížící se termín podání žádostí o vrácení DPH

Čtvrtek, 19. Září 2019 - 13:14
V případě, že jste v průběhu roku 2018 pořídili zboží či službu z jiného členského státu EU, ve kterém Vaše společnost nemá sídlo ani provozovnu, máte možnost si do 30.9.2019 podat žádost o vrácení o...

Novela zákona o pobytu cizinců – migrační kvóty, mimořádná pracovní víza a integrační kurzy

Čtvrtek, 12. Září 2019 - 14:04
Pokud jste cizincem z nečlenského státu EU, zejména pokud hodláte v ČR pracovat či podnikat, či naopak pokud Vaše společnost hodlá zaměstnávat cizince či s nimi spolupracovat, pak by Vaší pozornosti...

Aleš Eppinger odpovídá na odborné dotazy v publikaci „Vyjednávání efektivních smluv a řešení sporů“

Čtvrtek, 9. Květen 2019 - 15:19
Nadnárodní síť IR Global, která sdružuje mezinárodní advokátní kanceláře a poradenské společnosti, vydala ve spolupráci s Asociací korporátních poradců (ACC) publikaci „Vyjednávání efektivních smluv...

Ukončení pracovního poměru pro nesplnění zákonných předpokladů – změna zákona o spotřebitelském úvěru

Úterý, 12. Únor 2019 - 14:35
V pátek 8. 2. 2019 byl na odborném serveru Eprávo.cz publikován článek „Ukončení pracovního poměru pro nesplnění zákonných předpokladů – změna zákona o spotřebitelském úvěru” od autorů Mgr. Dagmar...

Svěřenských fondů výrazně přibývá – Mgr. Aleš Eppinger v Českém rozhlasu

Pondělí, 11. Únor 2019 - 17:02
Mgr. Aleš Eppinger, partner a advokát společnosti Schaffer & Partner Legal s.r.o., odpovídal na odborné dotazy ohledně výrazně se zvyšujícího zájmu o svěřenské fondy ve vysílání Českého rozhlasu...

Daňové dopady při ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění a následné uzavření smlouvy nové

Středa, 18. Září 2019 - 11:30
Již od roku 2001 mají poplatníci možnost odečíst si od základu daně hodnotu uhrazených příspěvků na soukromé životní pojištění. Poplatník si může uplatnit nezdanitelnou část základu daně při splnění...

Nepřiměřená výše smluvního úroku z prodlení a její rozpor s ústavním pořádkem

Středa, 18. Září 2019 - 11:29
V rámci nároku na zaplacení úroku z prodlení je však třeba rozlišovat mezi tzv. zákonným úrokem z prodlení – odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního...

Varování před používáním vzorů smluv z internetu a podomácku sepsaných smluv

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 17:03
Při sepisování smluv pro své klienty vychází řada advokátů ze svých vlastních vzorů, které vyvinuli a zdokonalili během své dlouholeté praxe. I proto se vyplatí investovat peníze a čas a svěřit...

Náklady za pronájem náhradního vozidla – co když je pojišťovna odmítne uhradit?

Úterý, 17. Září 2019 - 14:00
Každý z nás si snadno dovede představit situaci, kdy se v důsledku dopravní nehody stane naše vozidlo (dočasně) nepojízdným. Pojišťovny dnes standardně do havarijního pojištění zahrnují úhradu za...

Nevyznačení data vhození zásilky do schránky vede k neúčinnosti doručení

Úterý, 26. Březen 2019 - 11:49
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. září 2018, sp. zn.: 14 Co 168/2018 V rámci exekučního řízení bylo povinné doručováno usnesení prostřednictvím České pošty na adresu jejího...

Výzvy rejstříkového soudu ke zjednání nápravy mohou vést ke zrušení obchodní společnosti s likvidací

Pátek, 9. Listopad 2018 - 11:43
Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí, sp.zn. 27 Cdo 1135/2017 ze dne 28.2.2018, zabýval otázkou, zda je možné změnit rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s likvidací rejstříkovým...

Partnerské společnosti

Norimberk
Norimberk - Schaffer
Bratislava
Bratislava - Schaffer