Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Cizinci pobývající v ČR mohou komerční zdravotní pojištění sjednat pouze u Pojišťovny VZP

Pátek, 17. Září 2021 - 16:43
Dne 02. 08. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců. Jednou z nejvýznamnějších změn, které přináší, je povinnost pro cizince, kteří vstupují na území ČR a budou na něm pobývat déle než...

Novela zákona o nemocenském pojištění

Pátek, 17. Září 2021 - 16:24
V srpnu byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Novela přináší zejména snazší cestu k dlouhodobému ošetřovnému a ...

Složení zálohy do advokátní úschovy nemusí být přijetím úplaty za zdanitelné plnění

Čtvrtek, 9. Září 2021 - 16:20
Složení zálohy do advokátní úschovy nemusí být přijetím úplaty za zdanitelné plnění   Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 20. 8. 2021 neztotožnil s názorem Odvolacího finančního...

Návrat na pracoviště

Středa, 3. Červen 2020 - 14:28
Restrikce způsobené vládními opatřeními na ochranu proti onemocnění COVID-19 se v posledních dnech razantně uvolnila. Zaměstnavatelé nyní řeší, zda povolat své zaměstnance zpět na pracoviště a zda a...

Jaké důsledky bude mít Covid-19 pro komerční nájemní smlouvy?

Čtvrtek, 2. Duben 2020 - 19:07
Mezinárodní síť advokátních kanceláří CBBL oslovila právníky z 22 zemí, aby se vyjádřili k tématu Covid-19 a to konkrétně jaké bude mít tato pandemie důsledky pro komerční nájemní smlouvy. Za...

Daňové a právní dopady práce z domova („home office“)

Pondělí, 24. Květen 2021 - 17:41
V současné době s ohledem na epidemii koronaviru SARS-Cov-2 způsobující onemocnění COVID-19 je stále více aktuální téma práce z domova tzv. home office. Prozatímní právní úprava práce z domova je...

Změny v úpravě evidence skutečných majitelů – transpozice V. AML směrnice

Pondělí, 24. Květen 2021 - 16:50
S účinností od 1. června 2021 je do českého práva zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“) transponována úprava obsažená v tzv. V. AML směrnici – tj. směrnici Evropského parlamentu a...

I právně bezvadná transakce může být posouzena správcem daně jako zneužití práva. Rozhodnutí NSS sp. zn. 6 Afs 376/2018

Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 20:30
Nejvyšší správní soud dal za pravdu správci daně, který na základě výsledků daňové kontroly doměřil daň z příjmů právnických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % z hodnoty...

Náklady za pronájem náhradního vozidla – co když je pojišťovna odmítne uhradit?

Úterý, 17. Září 2019 - 14:00
Každý z nás si snadno dovede představit situaci, kdy se v důsledku dopravní nehody stane naše vozidlo (dočasně) nepojízdným. Pojišťovny dnes standardně do havarijního pojištění zahrnují úhradu za...

Nevyznačení data vhození zásilky do schránky vede k neúčinnosti doručení

Úterý, 26. Březen 2019 - 11:49
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. září 2018, sp. zn.: 14 Co 168/2018 V rámci exekučního řízení bylo povinné doručováno usnesení prostřednictvím České pošty na adresu jejího...

Výzvy rejstříkového soudu ke zjednání nápravy mohou vést ke zrušení obchodní společnosti s likvidací

Pátek, 9. Listopad 2018 - 11:43
Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí, sp.zn. 27 Cdo 1135/2017 ze dne 28.2.2018, zabýval otázkou, zda je možné změnit rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s likvidací rejstříkovým...

Partnerské společnosti

Bratislava
Bratislava - Schaffer
Norimberk
Norimberk - Schaffer