Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Plánované změny v oblasti spotřebitelského práva – červenec 2021

Čtvrtek, 29. Duben 2021 - 17:45
Připravovaná novela občanského zákoníku přinese změnu v oblasti spotřebitelského práva. Podnikatelům budou uloženy nové povinnosti vůči spotřebitelům za předpokladu uzavření smlouvy prostřednictvím e...

„Obstarání bytové výstavby“ pro účely odpočtu úroků z úvěru

Čtvrtek, 29. Duben 2021 - 17:14
V souvislosti se změnou výše odpočtu úroků z úvěrů pro bytové potřeby z 300 000 Kč na 150 000 Kč u poplatníků daně z příjmů fyzických osob bychom rádi upozornili na koordinační výbor č. 570/27.01.21...

Prodloužení termínu pro podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Pátek, 23. Duben 2021 - 16:09
Na základě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla prodloužena lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění za rok 2020 u osob samostatně výdělečně...

Návrat na pracoviště

Středa, 3. Červen 2020 - 14:28
Restrikce způsobené vládními opatřeními na ochranu proti onemocnění COVID-19 se v posledních dnech razantně uvolnila. Zaměstnavatelé nyní řeší, zda povolat své zaměstnance zpět na pracoviště a zda a...

Jaké důsledky bude mít Covid-19 pro komerční nájemní smlouvy?

Čtvrtek, 2. Duben 2020 - 19:07
Mezinárodní síť advokátních kanceláří CBBL oslovila právníky z 22 zemí, aby se vyjádřili k tématu Covid-19 a to konkrétně jaké bude mít tato pandemie důsledky pro komerční nájemní smlouvy. Za...

I právně bezvadná transakce může být posouzena správcem daně jako zneužití práva. Rozhodnutí NSS sp. zn. 6 Afs 376/2018

Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 20:30
Nejvyšší správní soud dal za pravdu správci daně, který na základě výsledků daňové kontroly doměřil daň z příjmů právnických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % z hodnoty...

Pravidla pro rozdělení zisku obchodních společností se od příštího roku mění

Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 11:55
Ke dni 1. ledna 2021 vstoupí v účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která přináší podstatné změny pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů a také větší zodpovědnost pro...

Jak správně na zdanění odměny jednatele společnosti

Pátek, 13. Březen 2020 - 8:36
Víte, že pokud máte uzavřenou smlouvu o výkonu funkce s jednatelem, daňovým nerezidentem České republiky, nepodléhá jeho zdanění měsíční zálohové dani? Na jaké další výjimky je potřeba si dát pozor u...

Náklady za pronájem náhradního vozidla – co když je pojišťovna odmítne uhradit?

Úterý, 17. Září 2019 - 14:00
Každý z nás si snadno dovede představit situaci, kdy se v důsledku dopravní nehody stane naše vozidlo (dočasně) nepojízdným. Pojišťovny dnes standardně do havarijního pojištění zahrnují úhradu za...

Nevyznačení data vhození zásilky do schránky vede k neúčinnosti doručení

Úterý, 26. Březen 2019 - 11:49
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. září 2018, sp. zn.: 14 Co 168/2018 V rámci exekučního řízení bylo povinné doručováno usnesení prostřednictvím České pošty na adresu jejího...

Výzvy rejstříkového soudu ke zjednání nápravy mohou vést ke zrušení obchodní společnosti s likvidací

Pátek, 9. Listopad 2018 - 11:43
Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí, sp.zn. 27 Cdo 1135/2017 ze dne 28.2.2018, zabýval otázkou, zda je možné změnit rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s likvidací rejstříkovým...

Partnerské společnosti

Norimberk
Norimberk - Schaffer
Bratislava
Bratislava - Schaffer