Schaffer & Partner

Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Pravidla pro agenturní zaměstnávání budou přísnější

Pátek, 23. Červen 2017 - 9:28
Na podpis prezidenta čeká návrh zákona, jímž se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, a to zejména zákoník práce či zákon o inspekci práce. Výše uvedená novela zákona o...

Rozšíření okruhu určení nového dopravního prostředku pro účely zákona o DPH

Čtvrtek, 22. Červen 2017 - 10:40
Součástí poslední novelizace zákona o DPH je též rozšíření definice nového dopravního prostředku z pohledu této daně. Nynější právní úprava považuje za nový dopravní prostředek vozidlo určené k ...

Investice do nemovitostí a jejich financování

Středa, 21. Červen 2017 - 16:41
Paní Zuzana Hrubá, partnerka Schaffer&Partner a daňová poradkyně a pan Filip Choutka, advokátní koncipient, odpověděli na otázky týkající se investic do nemovitostí a jejich financování v České...

Zájem českých firem o zakládání zahraničních holdingů klesá

Středa, 26. Duben 2017 - 10:00
Mezinárodní společnosti si donedávna sjednávaly v Nizozemsku, Lucembursku a Irsku individuální dohody o výši zdanění. Čeští podnikatelé zakládali struktury v takzvaných daňových rájích hlavně v...

Tolerance alkoholu v zaměstnání

Pondělí, 24. Duben 2017 - 14:15
Za požití alkoholu v práci Vás dle zákona může stihnout okamžitá výpověď . Jak je to však s požitím před příchodem do práce a se zbytkovým alkoholem? Kdy je opilost zvlášť hrubé porušení povinností a...

Oznámení o pracovní nechopnosti zaměstnavateli

Čtvrtek, 20. Duben 2017 - 14:35
V České republice nemají lékaři povinnost informovat o pracovní nechopnosti pacientů jejich zaměstnavatele. Podle zákoníku práce musíte překážky v práci oznámit svým nadřízeným sami a "bez zbytečných...

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Technické zhodnocení může nově odpisovat i podnájemce

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:54
Technické zhodnocení – pojem našeho daňového práva. O co se vlastně jedná? Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace...

Nejvyšší soud opětovně k souběhu funkcí

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:46
Na podzim minulého roku jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, které oponuje ustálené rozhodovací praxi, že souběh funkce člena statutárního orgánu společnosti není slučitelný s tím, aby...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být...

Právo předchozího uživatele a místní dosah

Pátek, 9. Červen 2017 - 14:20
Často se stává, že podnikatelé pro své zboží používají označení, které není formálně registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Důvodem může být například snaha ušetřit za registrační poplatky,...

Nárok uplatňovat odpisy v plné výši u majetku, v jehož případě není část z technických důvodů využívána

Pondělí, 20. Březen 2017 - 12:19
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května 2016, č.j. 4 Afs 24/2016 – 37 Zákon o dani z příjmů nestanovuje podmínku přímé souvislosti vynaložených výdajů se souvisejícím příjmem ve...

Partnerské společnosti

Spolupracujeme