Schaffer & Partner

Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Souběh funkcí ve světle nového nálezu Ústavního soudu aneb odchýlení od rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

Pátek, 21. Říjen 2016 - 10:59
Nejvyšší soud ČR dosud zastával názor, že člen statutárního orgánu nemůže činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, vykonávat v pracovním poměru, neboť tato činnost není druhem práce. Související...

Zaměňovat důvody výpovědi se nemusí vyplatit

Středa, 19. Říjen 2016 - 11:12
Nárok na náhradu mzdy za období i několika let – i to je jedna ze sankcí, která může hrozit zaměstnavatelům v případě udělení neplatné výpovědi. Je proto zřejmé, že při vypovídání pracovního poměru...

Povinnost prokázat původ majetku od 1. 12. 2016

Pátek, 14. Říjen 2016 - 13:00
Dne 3. října 2016 byl vyhlášen zákon o prokazování původu majetku, který nabývá účinnosti již 1. 12. 2016. Tato problematika je řešena jakou součást zákona o daních z příjmů a jejím obsahem je...

Schaffer & Partner a Právní barometr

Úterý, 18. Říjen 2016 - 11:04
V pravidelné rubrice Lidových novin se devadesát advokátů vyjadřillo k otázce zpřísnění postihů za trestné činy proti životu. Jedním z oslovených advokátů byl i Aleš Eppinger, zakládající partner...

Krátkodobé pronájmy bytů - povinnosti a následky

Středa, 5. Říjen 2016 - 17:08
Partneři naší společnosti Schaffer & Partner, Aleš Eppinger a Zuzana Hrubá, byli citováni v dalším článku zabývajícím se krátkodobými pronájmy bytů, tentokrát v Lidových novinách (z 5. 10. 2016...

Aleš Eppinger na téma krátkodobých pronájmů

Úterý, 4. Říjen 2016 - 15:00
V deníku Právo byl v úterý 4. 10. 2016 publikován článek zabývající se krátkodobými pronájmy bytů a jejich dopady - jak na obyvatele, tak na trh s nemovitostmi. Aleš Eppinger, partner advokátní...

Schaffer news 102016

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 16:28
...

Novinky v místní příslušnosti u správy daní

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 12:00
Máte sídlo v Praze, ale přijela daňová kontrola z Brna, Českých Budějovic či Plzně? Od července je to možné… Od 29. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o Finanční správě ČR, jež s sebou, mimo...

Slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 12:00
Podle zákona o daních z příjmů mají právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, nárok uplatnit si slevu na dani ve výši 18 000 Kč za každého zdravotně postiženého...

Lidé žijící v registrovaném partnerství budou moci osvojit dítě

Pátek, 12. Srpen 2016 - 14:47
Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14.6.2016 Plenární nález Ústavního soudu České republiky se zabýval návrhem Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/...

Výpověď za porušení léčebného režimu

Úterý, 2. Srpen 2016 - 14:20
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 21 Cdo 5126/2014 ze dne 15.10.2015 Ve výše uvedeném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval tím, za splnění jakých podmínek smí zaměstnavatel přistoupit k...

Máte dům ve spoluvlastnictví? Dejte si pozor na jeho nadužívání!

Středa, 13. Červenec 2016 - 17:09
Usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 1602/2015 ze dne 7.10.2015 Nejvyšší soud se ve výše uvedeném rozhodnutí zabýval žalobou, kdy se žalobce, jakožto spoluvlastník nemovitosti, dožadoval uhrazení...

Partnerské společnosti

Spolupracujeme