Nový výklad možnosti oprav DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci

21. 4. 2015

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10.12.2014, č.j. 9 Afs 170/2014 - 47

Nejvyšší správní soud zcela nově vyložil sporné ustanovení týkající se možnosti oprav DPH na výstupu v případě pohledávek za dlužníky v insolvenci. Dle zavedené správní praxe Generálního finančního ředitelství a odborné literatury bylo možné opravit DPH u pohledávek vzniklých alespoň 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka.Nebylo tedy možné opravit DPH u pohledávek vzniklých v období 6 měsíců přede dnem rozhodnutí o úpadku dlužníka. Nejvyšší správní soud však vyložil dané ustanovení zcela opačně a dovodil, že opravu DPH lze provést právě u tzv. „předinsolvenčních" pohledávek, resp. pohledávek vzniklých v posledních šesti měsících před rozhodnutím soudu o úpadku daného dlužníka.

Need help?

We are here for you and we will be glad to advise you based on more detailed information and documentation. Do not hesitate to contact us to arrange a non-binding consultation meeting.


We give clear answers

In our communication with clients, we do not hide behind long quotations of laws, but give a clear and understandable answer.

We're thinking with you

We always solve a specific problem with respect to the overall needs of the client; we do not take our recommendations out of context.

Newsletter - Stay up to date

We deliver directly to your e-mail

CAPTCHA
Copy image to check against spam.
A test to determine whether or not you are a human user in order to prevent automated spam.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up