Haber

ÇTMTO Yönetim Kurulu Başkanı Aleš Eppinger, Prag'daki Türkiye Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Perşembe, 5. Aralık 2019 - 13:56
Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası (ÇTMTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Schaffer & Partner'ın yasal ortağı Avukat Aleš Eppinger, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sayın Egemen Bağış'ı 2 Aralık 2019 Pazartesi günü ziyaret etti. Dostane bir ortamda gerçekleşen resmi toplantıda, Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti artırmaya yönelik...

Ülke Topraklarında Kurulmamış / Tescil Edilmemiş Kişiler için KDV yükümlülüğü ile ilgili Maliye Genel Müdürlüğü‘nden Yeni Bilgiler

Perşembe, 24. Ekim 2019 - 14:50
Maliye Genel Müdürlüğü, ülke içerisinde tescil edilmemiş  vergilendirilebilir kişilere ilişkin KDV Yasası'ndan kaynaklanan vergi yükümlülüklerine derinlemesine genel bir bakış sağlayan yeni bir bilgi yayımladı. Özellikle bu kişiler için Çek Cumhuriyeti'nde tescil olma ve KDV ödemesi için kayıt oluşturma zorunluluğu vardır. Verilen bilgide,...

Başbakan Andrej Babiš ve Çek türk Müşterek Ticaret Odası Temsilcileri ile Türkiye’ye Resmi Ziyaret

Salı, 24. Eylül 2019 - 16:35
2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında Başbakan Andrej Babiš ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlíček liderliğinde bir Türkiye ziyareti gerçekleşti. Başbakan Babiš ve Bakan Havlíček‘e Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimír Dlouhý başkanlığında bir iş heyeti de eşlik etti. Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası (ÇTMTO) yöneticileri Teftiş Kurulu...

Temerrüt Faizinin Orantısız Olması ve Anayasa Mahkemesi Kararı ile Uyumsuzluğu

Çarşamba, 18. Eylül 2019 - 12:56
Bununla birlikte, temerrüt faizinin ödenmesi hakkı dahilinde; yıllık olarak, Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından temerrüdün meydana geldiği takvim yılının ilk yarısı için belirlenen repo oranına yıllık olarak karşılık gelen yüzdenin 8 puan arttırılması sureti ile varılacak olan yasal temerrüt faizi ile taraflarının karşılıklı anlaşmasıile...

Özel Hayat Sigortası Sözleşmesinin Feshi ve Sonradan Yeni Bir Sözleşmenin Akdedilmesinde Vergi Uygulamaları

Çarşamba, 18. Eylül 2019 - 12:51
Vergi mükellefleri için 2001 yılından bu yana, özel hayat sigortası için yapılan ödemelerin  değerini vergi matrahından düşme seçeneği bulunmaktadır. Vergi mükellefi, ayrıntılı listesi Gelir Vergisi Yasası’nda öngörülen şartların yerine getirilmesi şartıyla, vergi tabanının vergilendirilemeyen kısmından düşebilir. Bir sigorta sözleşmesinin erken...

Çevrimiçi şablonların ve DIY sözleşmelerinin kullanılmasına karşı bir uyarı

Cuma, 24. Mayıs 2019 - 10:14
Birçok avukat da, uzun yıllara dayanan deneyim ve ayrıntılandırma sonucunda biriken şablonlardan yararlanarak müvekkillerinin sözleşmelerini hazırlamakla birlikte; bunu yapan kişiler profesyonel olduklarından ortaya çıkacak ürün de sizin internetten indirip eksik veya yanlış bilgilerle revize ederek ortaya çıkaracağınız taslaktan çok daha farklı...

2019 Vergi Paketi’ni İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Perşembe, 23. Mayıs 2019 - 17:25
27.03.2019 tarihinde, Vergi Kanunu, özellikle de Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Kanunu'nda yapılan bir değişiklik kümesini temsil eden 80/2019 sayılı Torba Kanun onaylanmış ve 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki ilk bölüm, gelir vergisi ile ilgili ana değişikliklere genel bir bakış sunmaktadır. Stopaj...

Yaklaşık 15 Yıl Sonra Yeni Ticari Marka Mevzuatı

Perşembe, 23. Mayıs 2019 - 17:22
1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olan tadil, markalarla ilgili Çek mevzuatını değiştirdi. Kanun koyucu böylelikle ilgili AB Yönergesi’ni uygulamaya koymuş oldu. Markalarla ilgili en önemli değişiklikler özellikle aşağıda yer alan hususları içermektedir: • bir marka aynı zamanda grafiksel olarak ifade edilmeyen herhangi bir isim de...

Gelir vergisi matrahında yabancı çalışanlarla ilgili değişiklik

Pazartesi, 11. Mart 2019 - 11:17
Yeni yıl, henüz gelir vergisi ile ilgili pek çok yasal değişiklik getirmemekle birlikte, tartışılmakta olan 2019 vergi paketine dahil edilecek yenilikler olacak. Ancak bu makale ile, bir istisna olarak                1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmiş olan önemli bir değişikliği bilgilerinize sunmak istiyoruz. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çek...

Genel Hüküm ve Koşullar İçerisi’nde Yerel Mahkeme’nin Yetkili Kılınması Hakkında Sözleşme

Pazartesi, 11. Mart 2019 - 11:15
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, ticari işlerden kaynaklanan girişimciler arasındaki ilişkilerle ilgili davalarda işlem yapan taraflar, yasalar münhasır yetki belirlemediği sürece, başka bir ilk derece mahkemesinin yerel yargı alanı hakkında yazılı olarak anlaşabilirler. Bu yetki anlaşması, sözleşmenin içerisinde; örneğin, Prag 1. Bölge...

Sayfalar