Haber

Çevrimiçi şablonların ve DIY sözleşmelerinin kullanılmasına karşı bir uyarı

Cuma, 24. Mayıs 2019 - 10:14
Birçok avukat da, uzun yıllara dayanan deneyim ve ayrıntılandırma sonucunda biriken şablonlardan yararlanarak müvekkillerinin sözleşmelerini hazırlamakla birlikte; bunu yapan kişiler profesyonel olduklarından ortaya çıkacak ürün de sizin internetten indirip eksik veya yanlış bilgilerle revize ederek ortaya çıkaracağınız taslaktan çok daha farklı...

2019 Vergi Paketi’ni İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Perşembe, 23. Mayıs 2019 - 17:25
27.03.2019 tarihinde, Vergi Kanunu, özellikle de Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Kanunu'nda yapılan bir değişiklik kümesini temsil eden 80/2019 sayılı Torba Kanun onaylanmış ve 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki ilk bölüm, gelir vergisi ile ilgili ana değişikliklere genel bir bakış sunmaktadır. Stopaj...

Yaklaşık 15 Yıl Sonra Yeni Ticari Marka Mevzuatı

Perşembe, 23. Mayıs 2019 - 17:22
1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olan tadil, markalarla ilgili Çek mevzuatını değiştirdi. Kanun koyucu böylelikle ilgili AB Yönergesi’ni uygulamaya koymuş oldu. Markalarla ilgili en önemli değişiklikler özellikle aşağıda yer alan hususları içermektedir: • bir marka aynı zamanda grafiksel olarak ifade edilmeyen herhangi bir isim de...

Gelir vergisi matrahında yabancı çalışanlarla ilgili değişiklik

Pazartesi, 11. Mart 2019 - 11:17
Yeni yıl, henüz gelir vergisi ile ilgili pek çok yasal değişiklik getirmemekle birlikte, tartışılmakta olan 2019 vergi paketine dahil edilecek yenilikler olacak. Ancak bu makale ile, bir istisna olarak                1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmiş olan önemli bir değişikliği bilgilerinize sunmak istiyoruz. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çek...

Genel Hüküm ve Koşullar İçerisi’nde Yerel Mahkeme’nin Yetkili Kılınması Hakkında Sözleşme

Pazartesi, 11. Mart 2019 - 11:15
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, ticari işlerden kaynaklanan girişimciler arasındaki ilişkilerle ilgili davalarda işlem yapan taraflar, yasalar münhasır yetki belirlemediği sürece, başka bir ilk derece mahkemesinin yerel yargı alanı hakkında yazılı olarak anlaşabilirler. Bu yetki anlaşması, sözleşmenin içerisinde; örneğin, Prag 1. Bölge...

Vergiye Tabi İşlemlerin Yanlış Dönemde Beyanı

Cuma, 14. Aralık 2018 - 10:10
235/2004 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 104. Maddesi’nin oldukça basit olmasına ve uzun bir süredir yasanın bir parçası olmasına rağmen, vergi idarelerinin maddenin uygulamasına olan yaklaşımı çeşitlidir. Mayıs 2018'de özel bir Koordinasyon Komitesi tarafından varılan sonuçlar süreci yeknesaklaştırmaya yarayabilecektir. Mayıs 2018'de...

Ticaret Sicilinde Doğru ve Güncellenmiş Verilerin Önemi - İhlal Halinde Mahkeme Kararı ile Cebren Tasfiye

Cuma, 14. Aralık 2018 - 10:03
Medeni Kanun, Ticaret Şirketleri Kanunu ve Tüzel Kişilerin Kamuya ait Kayıtlarını Düzenleyen Kanun gibi mevzuat,  şirketlerin sicilleri tutan mahkemelerce, tarafından geri dönülemez bir şekilde kapatılmasını düzenleyen bir dizi hüküm içermektedir. Yargılama, tüzel kişiliğin yukarıda belirtilen mevzuatttan kaynaklanan yükümlülükleri uygun bir...

Makbuz ve Kuponlar 2019'da nasıl işlem görecektir?

Çarşamba, 7. Kasım 2018 - 10:26
Ocak 2019’da yürürlüğe girecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapacak olan yasa  sayılı 2016/1065 Konsey Direktifi (AB) getirilen değişikliklerin yasaya uygulanmasının yanısıra, değer uygulaması ve çeşirtli tipteki kuponlar ile ilgili olarak uyumlaştırılmış yeni kurallar getirmektedir. Bu konu, KDV Direktifi'nde hiçbir zaman özel...

Nihai Lehdarlar İçin Ücretiz Tescil 2018’in Sonunda Sona Erecek

Çarşamba, 7. Kasım 2018 - 10:13
Ocak 2018'den bu yana, kamu sicillerine kaydolan tüm tüzel kişiler ve güven fonu (trust fund) sicillerine kaydolan fonlar için nihai lehdarlarını yeni kurulan Sicil’e tescil ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu yükümlülük sadece ticari kurumlar ve fonlar için değil, aynı zamanda dernekler, vakıflar, enstitüler, dini topluluklar ve diğer...

Yatırım Teşvik Kanunu'nun Tadili: Tesislerin Montajından Yeniliklere

Çarşamba, 29. Ağustos 2018 - 12:10
Bugüne kadar, yatırım teşviklerinin öncelikli amacı yeni işlerin yaratılması ve işsizliğin azaltılması olmuştur. Mevcut yüksek istihdam oranı dikkate alındığında, Devlet kanunu değiştirerek, bu tür projeleri artık desteklemeyeceğini açıkça göstermek istemektedir. Bundan sonra, teşvikler öncelikle yüksek katma değere sahip sektörlere, teknolojik...

Sayfalar