Tüketici Rekabeti 2017

Schaffer News

Şans Oyunları Yasası’nda yapılan 2017 yılındaki tadil, tüketici yarışmalarının izne tabi olma zorunluluğunu, gerekli hukuki şartlara uyulmuş olması kaydı ile kaldırmıştır. Ancak tadil, tüketici yarışmalarının içeriklerine  ilişkin doğrudan  bir yenilik getirmemiştir. 

Tüketici yarışmaları aslen Tüketici Koruma Yasası’nda düzenlenmiş olup, “  Satıcı’nın mal , hizmet  tanıtımları amacı ile bir ödüle bağladığı ve söz konusu parasal veya parasal olmayan ödülün rastgele seçilen bir katılımcıya verildiği , katılımcıların belirli bir ürünü alarak veya bir araştırmaya veya satıcının bir pazarlama etkinliğine katılarak  edindiği bir fiş veya sözleşme ile dahil olduğu oyunlar” olarak tanımlanmıştır. Böylelikle, etkinliğin amacı ticari faaliyetleri arttırmak olup, hileli, aldatıcı veya agresif pazarlamaya yönelik olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumun tespitini yapmaya yetkili olan Çek Ticaret Araştırma Komitesi’nce ciddi cezalar verilmektedir. 

Hileli bir ticari uygulama ,  örneğin genel pratiğe ve profesyonelliğin gereklerine aykırı  olan ve tüketicinin tüketim alışkanlıklarını suistimal eden –yasaklanmış- bir uygulama bu kategoriye dahildir. Bunun yanı sıra, alışveriş tercih özgürlüğünü tehdit eden , tüketici üzerinde baskı kurmak yolu ile normalde satın almayacağı bir mal veya hizmeti satın almasına yol açacak uygulamalar da bu kapsama girmektedir. Dolayısı ile Tüketici Koruma Yasası, tüketiciler arasında düzenlenecek yarışmaların, normal koşullar altında satın almayacakları bir mal veya hizmeti satın almalarına yol açacak şekilde olmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Tabii ki, ihlal olup olmadığına ilişkin bu değerlendirme her örnek bazında münferit bir yaklaşımla yapılmalıdır. 

Tüketici yarışmaları Maliye Bakanlığı'nın özel iznine tabi olan kumar oyunları veya Şans Oyunları Yasası’na tabi olan iddia oyunlarının karakteristik özelliklerini taşımamalıdır.  Diğer yandan, tüketiciler arasında düzenlenecek yarışmalar izne tabi değildir.  

Bir tüketici yarışması, kumar oyunu tanımına uymuyor ve hileli, yanlış yönlendirici ve agresif bir pazarlama yöntemi içermemesi halinde, başka herhangi bir hukuki sınırlamaya tabi olmaksızın düzenlenebilmektedir. Yeni Şan Oyunları Yasası’nın yanı sıra bir de Şans Oyunları’nın Vergilendirilmesine İlişkin Yasa çıkarılmış bulunmaktadir.