OECD’nin Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin 2017 yılı versiyonu ve Ülkelere İlişkin Raporlar

Schaffer News

OECD Transfer fiyatlandırması Rehberi’ndeki  tadiller yalnızca tadilden ibaret olmayıp, aynı zamanda ekonomik veya kişisel olarak birbiriyle bağlantılı oluşumların arasındaki transfer fiyatlandırına ilişkin kolay anlaşılır ve yerinde kural ve tavsiyeler de içermektedir. Rehber,  pek çok zaman mali makamlarca incelenen transfer fiyatlandırmasına ilişkin evrakların bütününe dair etkili bir anlayış sağlamalıdır.

10 Temmuz 2017’de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), en son tadil olan 2010 yılındaki tadilin yerine geçen ve o tarihten yana meydana gelen tüm tadil ve değişiklikleri içeren OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdarecileri için  Transfer Fiyatlandırması Rehberi (“TF Rehberi”)nin 2017 yılı versiyonunu yayımladı. TP Rehberi’nde yapılan son tadiller burada bulabilirsiniz.

 

TP Rehberi’nde 2017yapılan revizyon aşağıda yer alanları içermektedir:

•             Maddi olmayan varlıklar ( Yeni tanımlanan kategoriler, işlevler, riskler ve  DEMPE analizi denilen,  Maddi Varlıklara  Geliştirme,  İyileştirme, Koruma ve Yararlanma donksiyonlarının analizi),

•             Düşük katma değerle sağlanan Grup- içi hizmetler,

•             Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Kayıt Tutulması (Standartize edilmiş üç kademeli yaklaşım, başka bir deyişle; Ana Dosya,  Ülke’den Ülke’ye Rapor ve CbCR),

•             Emsal kuralının uygulanması ve yorumlanması için rehber,

•             Yerel birikimler, çalışma grupları ve küresel grupların sinerjisi de dahil olmak üzere karşılaştırma faktörleri

 

TP Rehberi “olağan piyasa değeri” nin belirlenmesi için açık tavsiyeler ve yönlendirmeler sağlamaktadır. Örneğin, aralarında hiçbir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılacak pazarlık sonucu ortaya çıkan fiyat gibi...

TP Rehberi; vergi idarelerinin, gelir vergisi açısından; ekonomik veya kişisel olarak bağlantısı bulunan işletmeler arasındaki sınır ötesi işlem fiyatlarına ilişkin akdetmiş oldukları uluslararası sözleşmeyi de tanıtmaktadır. Global işletmelerin bugünün ekonomisinde önemli bir yer tutmaları nedeni ile; ülkeler vergi doğuran gelirlerin, hakimiyet alanlarının dışında, yapay bir şekilde “drene edilmesini” önlemek için çaba göstermektedirler.

6 Kasım 2017 tarihinde OECD; ilgili yetki alanlarında uygulamada olan güncel transfer fiyatlandırması mevzuatlarına atıf yapmak sureti ile Transfer fiyatlandırması Ülke Profillerini güncellemiştir.  Ülkelerin raporlarını burada bulabilirsiniz.

TP Rehberleri; Çek Hukuk çaısından Bağlayıcı olmamakla birlikte, Çek Maliye Bakanlığı, rehber içerisinde yer alan yorumlamaya ilişkin bazı belgelerin kullanılmasını önermekte olup; söz konusu belgeleri burada bulabilirsiniz.

Emsal fiyat ilkesinin uygulanmasına ilişkin gözetim vergi denetimleri sırasında mali otoritelerce yapılmakta olup; üzerinde özellikle yoğunlaşılan işlemler aşağıdaki gibidir:

 

Maddi Olmayan Varlıklar

 

•             Üretimi tamamlanmamış ürünlerin bağlantılı işletmeler arasınd satışı,

•             ArGE masraflarının Grup içi paylaşımı

•             Lisans ve lisans ücretlerinin fiyatlandırılşması

 

Hizmet Sunulması

 

•             Grup içi destek hizmetlerinin sunulması (muhasebe, hukuk, danışmanlık, halkla ilişkiler vb. Gibi)

•             Hizmet merkezinin masraflarının paylaşımı

•             Yönetim hizmetlerinin sunulması

 

Grubun Finanse Edilmesi

 

•             Borç ve kredi sağlanması

•             Borçların ötelenmesi

•             Tahviller

•             Diğer finansman yöntemleri

 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yetkin denetim sayısı geçtiğimiz yıllarda gitgide artmaktadır. Bir vergi mükellefleri; bağlantılı işletmeler arasında yürüyen süreçleri gereği gibi gerekçelendirememeleri halinde,  mali merciler tarafından ek incelemeye tabi tutulmak konusunda vahim bir risk altına girmektedirler. Bu nedenle; grup şirketlerine bağlı her bir işletmenin transfer fiyatlandırması riski taşıyan işlemlerini çok iyi temellere oturtması ve gerekçelendirmesi gerekmektedir.