Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Çalışanlara Ait Hassas Bilgilere Dikkat Edilmelidir

Schaffer News

Yeni Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile aynı olan yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY), özel verilerin özel bir kategorisi olarak isimlendirilen “hassas” verilerin işlenmesine ilişkin kuralları içermektedir. Bunlar, ırksal veya etnik köken, politik görüşler, dini ve felsefi inançlar, sendika üyeliği, gerçek kişinin benzersiz bir şekilde tanımlanması amacıyla genetik ve / veya biyometrik veriler hakkında bilgi, sağlık ve cinsel yaşam ile ilgili verilerdir.

Çalışanların sağlığı ile ilgili hassas / özel veriler:

Tipik olarak, bir çalışanın iş için geçici iş göremezliği ile bağlantılı olarak hassas kişisel verilerini işleyebilir - eğer bir çalışan iş için bir iş göremezlik kanıtı sunarsa,  bu durum bir doktor tarafından verilen standart bir raporu olup, sadece somut durum hakkında bilgi verirken, çalışanın genel sağlığı hakkında özel bir bilgi içermemekte ise yönetmeliğe uygundur. Bir çalışanın iş için uygun olmadığı bilgisi, GVKY tarafından hassas bilgi olarak değerlendirilmez. Öte yandan, sağlık raporu veya çalışanın sunmuş olduğu sağlık hakkında daha ayrıntılı bilgi veren bir tıbbi rapor ya da benzer bir tıbbi kayıt ile ilgili durum tamamen farklıdır - bu bilgi çalışanın sağlığına ilişkin hassas kişisel verileri temsil eder.

İşverenin hassas kişisel verileri içeren tıbbi kayıtları işlemesi gerektiğinde, yasal gereklilikleri karşılaması gerekir. Yasa, bu tür verilerin (yani belirli bir sağlık durumuna ilişkin verileri) işlenmesine gerek görmediğinden, çalışanın çok açık bir biçimde somut bir bilginin işlenmesine yönelik rızası alınmadığı sürece de gereklilikleri karşılamayabilecektir. Hassas veri işlemeye açık bir şekilde verilmeli, bu prosedür geçerli sayılmayabilir. 29 İşçi Partisi'nin güncel bakış açısına göre, kişisel verilerin işlenmesi, çalışanların iş hukuku ilişkileri kapsamındaki rızası temelinde genellikle kabul edilemez. Çalışan ve işverenin ilişkisi çok spesifik olduğundan ve belirli bir bağımlılık türüne bağlı olduğundan, belirli bir rızanın özgür irade ile verildiği konusunda belirli şüpheler her zaman ortaya çıkacaktır.

Yukarıda belirtilenler göz önünde bulundurulduğunda, çalışanın sağlığına ilişkin herhangi bir spesifik bilgi içermeyen sadece standart hasta notlarının işverenler tarafından iş için geçici iş göremezlik kanıtı olarak kabul edilmesi son derece tavsiye edilir. Belli bir teşhis ile belgeleri kabul etmeleri halinde, iş ve meslek hastalıkları ile kazaların kayıtlarını tutma istisnası dışında kişisel veri işleme alanında idari bir suç işleyebilirler.

 

Biyometrik verilerin katılım ile bağlantılı olarak işlenmesi:

Günümüzde, birçok işveren, çalışanların işyerinde parmak izlerini alarak işyerine giriş çıkışlarını tespit eden sistemlerden yararlanmaktadır. Sistemlerin çoğu parmak izi kodlaması prensipleri üzerinde çalışır; ki  bu, sistemin çalışan parmak izlerini sistemden geri alınamayacak şekilde kodladığı anlamına gelir. Bugüne kadar, hem Kişisel Verilerin Korunması Kurumu  hem de Kişisel Verilerin Korunması Yasası'na göre, çalışanla ilgili hassas bilgiler ışığında, temsil edilen bir koda tek yönlü bir transfer prosedürü; hassas veri işlemesi olarak değerlendirilmemiştir.

Ancak GVKY ile, parmak izlerine karşı tutum değiştirilerek bunların biyometrik veriler olarak işlendikleri kabul edildi.  Kurumun şu andaki görüşü, kodlama temelinde parmak izi işlemenin gerçekten hassas bir veri işlemesi olduğunu göstermektedir. GVKY, biyometrik verilere daha fazla koruma sağladığı için, parmak izlerinin tek yönlü aktarımı, kişisel verilerin özel kategorilerine dahil edilmiştir.

Kurumun güncel yorumunu dikkate alarak, işverenler hassas kişisel verilerinin (örneğin parmak izleri) işlenmesi için açık bir şekilde izin almak zorunda kalacaklardır; Bunu yapmamaları halinde, kişisel veri işleme yetkisinin gerekliliklerini karşılayamayacakları için hassas kişisel veri işleme kurallarını ihlal etmiş olacaklardır. Bu vesile ile bu durumun Kurum’un bugünkü görüşünü yansıttığığı ve ancak gelecekte değişebileceğini belirtmek isteriz.

 

Daha hassas veriler:

Irksal ve etnik köken, politik görüşler, dini ve felsefi inançlar ya da sendika üyeliği gibi diğer hassas veriler göz önünde bulundurulduğunda, iş hukuku ilişkilerinde işlenmelerinin tamamen yasak olması durumu halen geçerliliğini korumaktadır. Yasak, İş Kanunu’nda da işverenlerin çalışanlarından ve iş başvurusu gönderenlerden talep etmeleri yasak olan bilgileri içermektedir.