Kar Amacı Gütmeyen Sektörde Hukuk Uygulamaları

  • Vakıfların, kamu yararına çalışan derneklerin, vatandaş birlikleri ve diğer kâr amacı gütmeyen sektör yapılarının kurulması

  • Kâr amacı gütmeyen sektörün faaliyetleri ile menfaatleri arasındaki ilişkinin optimizasyonu

  • Kâr amacı gütmeyen kurumların iç ilişkilerini düzenleyen belgelerin hazırlanması