Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesine dair sözleşmeler

  • Kişisel verilerin yöneticisi ve işleyicisine ait iç yönergeler hazırlanması

  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik tüm yasal dökümanların tasarısı ve analiz edilmesi

  • Analizler ve uzman görüşleri

  • Kişisel Verinin Korunması Ofisi nezdindeki idari süreçlerde hukuki temsil