Yabancı Piyasalara Giriş

Yeni bir piyasaya girmek, her zaman belirli derecede riskler içermektedir.. Bu nedenle müvekkillerimize destek sağlıyor ve aşağıdaki konularda onlara danışmanlık hizmetleri sunuyoruz:

  •  Yabancı piyasaya girmenin gerektireceği yöntem ve zaman ihtiyacı hakkında danışmanlık hizmetleri
  •  Hukuksal ve vergisel alanlarda danışmanlık hizmetleri
  •  Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi nezdinde yapılan işlemler sırasında şirketin temsili
  •  Çeşitli ürünlerin ithalat ve ihracat şartları hususunda danışmalık hizmetleri sağlanması
  •   Kamu hukuku düzenlemelerine uygun olarak birtakım özel izinlerin alınması sürecinde temsil