Aktuality

Přesun tepla a chladu do 10% sazby DPH při dodání od 1.1.2020

Pondělí, 20. Leden 2020 - 11:16
S účinností od 1.1.2020 dochází k přeřazení dodání tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Druhá snížená sazba ve výši 10 % se použije ve všech případech vzniku povinnosti přiznat daň po 1.1.2020. Vznik povinnosti přiznat daň u dodávky tepla a chladu vzniká dnem odečtu měřícího zařízení nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud k...

Setkání se členy IR Global – advokátní kancelář Valadas Coriel & Associados

Čtvrtek, 16. Leden 2020 - 16:55
Již mnoho let je naše kancelář Schaffer & Partner Legal součástí prestižní mezinárodní sítě IR Global. Jsme proto vždy velmi potěšeni, pokud se můžeme osobně potkat s dalšími členy. Minulý týden navštívila naši kancelář Schaffer & Partner Legal advokátka Sandra Jardim Fernandes z partnerské portugalské kanceláře Valadas Coriel &...

Odpočet DPH u pronajímatele ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS)

Středa, 18. Prosinec 2019 - 10:00
Nedávný rozsudek NSS 1 Afs 253/2018 ukončil spor finanční správy a pronajímatele, který si uplatnil krácený nárok na odpočet DPH z opravy vzduchotechniky provedené v budově částečně pronajímané s DPH a částečně osvobozeně. Podle závěrů NSS nebyla prokázaná dostatečně přímá a bezprostřední souvislost mezi konkrétním plněním na vstupu a zdanitelným...

Zásadní změny v právní úpravě evidence skutečných majitelů

Středa, 18. Prosinec 2019 - 9:54
Skutečný majitel Novelizovaná právní úprava daleko šířeji, ale zároveň precizněji, vymezuje pojem skutečného majitele, stejně jako subjekty, které mají povinnost zápisu svých skutečných majitelů do Evidence nebo naopak subjekty, které tuto povinnost nemají (např. právnické osoby zřízené zákonem nebo mezinárodní smlouvou, státní podniky a národní...

Novinky České správy sociálního zabezpečení pro rok 2020

Úterý, 17. Prosinec 2019 - 16:38
Jak jsme vás již v letošním roce informovali, jednou z největších novinek v oblasti České správy sociálního zabezpečení, bude plné spuštění e-Neschopenky od 1. ledna 2020. Zaváděná novinka ovlivní především proces výměny informací a měla by zaručit plynulejší vyřízení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Novou povinností vzhledem k e-...

Aleš Eppinger, předseda představenstva ČTSOK, navštívil Velvyslanectví Turecké republiky v Praze

Úterý, 3. Prosinec 2019 - 16:46
V pondělí 2.12.2019 navštívil Aleš Eppinger, předseda představenstva ČTSOK, a advokát a partner Schaffer & Partner Legal velvyslance Turecké republiky v České republice, pana Egemena Bağışe. Na oficiálním setkání vedeném v přátelské atmosféře byly projednány investiční příležitosti a konkrétní projekty, které mají za cíl zvýšit vzájemnou...

Pozor na „bonus za nemarodění“, hrozí za něj pokuta

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:17
Řada českých společností svým zaměstnancům nabízí finanční bonusy za to, že během předem určeného období nemají žádné absence z důvodu nemoci či návštěvy lékaře. Typicky tyto příspěvky činí 200–500 Kč měsíčně. Popularita těchto bonusů navíc narostla v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby. Zaměstnavatelé se však udělováním tohoto bonusu...

Změny v zahraničním stravném pro rok 2020

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:10
Ministerstvo financí každý rok stanovuje formou vyhlášky základní sazby zahraničního stravného. V druhé polovině listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška, jež stanovuje zahraniční stravné pro rok 2020. Od 1. 1. 2020 tak dochází ke zvýšení sazeb u 23 zemí celého světa. Jako příklad zemí, kde došlo k navýšení zahraničního stravného, lze...

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:06
V dubnu 2019 vstoupilo v platnost nařízení EU o prověřování zahraničních investic, jehož hlavním cílem je vytvořit napříč EU jednotný rámec pro prověřování přímých zahraničních investic plynoucích ze zemí mimo EU. V České republice dosud absentuje kontrolní mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic. To se má však změnit s novou...

Novela daňového řádu – 2. část

Pátek, 29. Listopad 2019 - 10:56
Nedávno jsme vás informovali o probíhajícím schvalování novely daňového řádu. Vzhledem k její rozsáhlosti stojí za to ji věnovat větší pozornost, a proto přinášíme přehled dalších změn, které se novely dotýkají.   Jednou z nich je zavedení zálohy na daňový odpočet. Jedná se v podstatě o vrácení té části nadměrného odpočtu, kterou správce daně...

Stránky