Aktuality

IR Global v Londýně

Pátek, 19. Říjen 2018 - 14:01
Partneři společnosti Schaffer & Partner Legal, Mgr. Šárka Gregorová, LL.M. a Mgr. Aleš Eppinger, se zúčastnili v říjnu (13.-16. 10. 2018) výroční konference IR Global v Londýně, a opět tak měli možnost prozkoumat nové možnosti a nápady pro spolupráci s ostatními členy. Akce se konala v srdci londýnské rušné obchodní čtvrti v luxusním...

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

Čtvrtek, 11. Říjen 2018 - 16:33
Dle daňového řádu má osoba spravující pozůstalost (dále jen “správce”) povinnost podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele za období, které končí dnem smrti zůstavitele. V tomto přiznání může správce uplatnit veškeré slevy (např. základní sleva na poplatníka), náklady a daňové zvýhodnění, na které měl zůstavitel nárok. V...

Nová úprava práv společníků v s.r.o. - společník nesmí přijít o svá základní práva

Čtvrtek, 4. Říjen 2018 - 16:29
V Poslanecké sněmovně je aktuálně projednávána velká novela zákona o obchodních korporacích. Jednou z navrhovaných změn je i úprava práv společníka ve společnosti s ručením omezeným. Dle platné právní úpravy mohou být práva spojená s podílem společníka společenskou smlouvou různě modifikována a omezena. Nová úprava má za cíl vymezit, do jaké míry...

Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Středa, 3. Říjen 2018 - 16:26
Na konci měsíce srpna se při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky, že budou zintenzivněny kontroly nelegálního zaměstnávání. Vedle běžné kontrolní činnosti jsou plánovány mimořádné celostátní kontrolní akce nepravidelně na celém území ČR od září do...

Další regulace ČNB pro žadatele hypoték

Středa, 26. Září 2018 - 12:23
Od října 2018 se očekává další zpřísnění pravidel Českou národní bankou pro poskytování hypoték. Tyto podmínky zpřísnila ČNB na hypotéčním trhu již několikrát. Na podzim roku 2016 zakázala půjčovat na celou hodnotu nemovitosti. V dubnu 2017 ČNB doporučila bankám hypotéky nad 90% ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) neposkytovat a nad...

Souhlas se zpracováním osobních údajů je mnohdy vyžadován zbytečně

Středa, 26. Září 2018 - 12:12
Od okamžiku, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) bývají zejména uživatelé e-mailových schránek a webových stránek zahlcováni žádostmi o udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů, a to především od e-shopů a marketingových společností. Výjimečné ovšem nejsou ani situace, kdy formulář obsahující souhlas se...

Jak na přecenění účtů časového rozlišení

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:13
Národní účetní rada vydala dne 14.05.2018 novou interpretaci I-37 zabývající se otázkou, zda mají být zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně k datu účetní závěrky přepočítány závěrkovým kursem či nikoliv. Interpretace Národní účetní rady nejsou sice závazným stanoviskem, vyjadřují nicméně odborný názor, dle kterého lze...

Možnost snížení jednostranně započtené nepřiměřené smluvní pokuty soudem

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:08
Nejvyšší soud se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí (sp. zn. 31 Cdo 927/2016) vyjádřil k otázce, zda může soud v souladu s obchodním zákoníkem, i v souladu s novým občanským zákoníkem, snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, pokud byla již jednostranně započtena. Je-li ve smlouvě ujednána smluvní pokuta, jejíž výše je nepřiměřeně vysoká,...

Akční plán EU navrhuje zjednodušení DPH pro malé a střední podniky

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:00
Akční plán v oblasti DPH, jehož návrh přednesla Evropská komise v lednu 2018, se týká mimo jiné i zjednodušení pravidel pro malé a střední podniky s přeshraničními transakcemi. Podle nynějších pravidel stanovují limity pro povinnou registraci jednotlivé členské státy a jsou často aplikovatelné pouze na domácí subjekty. Evropská komise shledává...

Ministerstvo vnitra vydalo doporučení pro britské občany

Čtvrtek, 13. Září 2018 - 16:04
Od červnového referenda konaného v roce 2016 ohledně odchodu Spojeného království z Evropské unie uběhly již více než dva roky. Kdy tedy skutečně Spojené království opustí jednotnou Evropu a stane se pro nás nejenom z daňového pohledu třetí zemí? Přesné datum v návrhu dohody o vystoupení je stanoveno na 29. března 2019 ve 23:00 SEČ. Ministerstvo...

Stránky