Aktuality

Výroční konference IR Global v Amsterdamu

Pátek, 8. Listopad 2019 - 9:28
Ve dnech 26. až 29. října 2019 proběhla poslední letošní konference IR Global. Akce se konala v historickém centru Amsterdamu v budově Beurs Van Berlage, bývalé burze cenných papírů. Schaffer & Partner Legal reprezentovali partneři společnosti a advokáti– Aleš Eppinger a Šárka Gregorová.

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Pátek, 1. Listopad 2019 - 13:46
Dne 1. 11. 2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí krom případů úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě také na první úplatné nabytí vlastnického práva u k dokončené nebo užívané jednotce v ...

Zásadní změny v oblasti zaměstnávání cizinců

Čtvrtek, 24. Říjen 2019 - 14:53
V posledních týdnech postupně nabylo účinnosti několik změn v oblasti zaměstnávání a pobytu cizinců. Některé z nich mají přitom zcela zásadní, až revoluční, charakter. Napříště bude platit, že stát bude postupovat vůči ekonomicky aktivním cizincům selektivněji – některým jejich pobyt usnadní, jiným naopak ztíží. Tak například dne 30.08.2019 bylo...

Nová Informace GFŘ vztahující se k povinnostem k DPH pro osoby neusazené v tuzemsku

Čtvrtek, 24. Říjen 2019 - 14:45
Generální finanční ředitelství publikovalo novou Informaci, která přináší podrobný přehled daňových povinností vyplývajících ze zákona o DPH osobám povinných k dani neusazených v tuzemsku. Zejména pak povinnost registrace a vznik plátcovství DPH těchto osob v ČR. V Informaci je zvláštní pozornost věnována také daňovým dopadům zasílání zboží,...

Zaokrouhlování u DPH po 1. 10. 2019

Středa, 23. Říjen 2019 - 17:10
Od začátku října začalo platit nové znění zákona, které stanoví, že u hotovostních plateb nevstupuje zaokrouhlování do základu daně. Postup při zaokrouhlování u bezhotovostních plateb ale již v novele zákona řešený není. Finanční správa vydala v této souvislosti informaci, ve kterém potvrzuje, že ani u bezhotovostních plateb nevstupuje...

Chcete zaměstnat cizince? Postačí ohlásit pozici na 10 dnů

Středa, 23. Říjen 2019 - 13:22
Zaměstnanecké a modré karty tvoří zřejmě nejčastěji zastoupenou formu pracovního a pobytového povolení pro cizince z mimoevropských zemí.  Dlouhou dobu platilo obecné pravidlo, že zaměstnanecká či modrá karta může být vydána pouze pro pozici, která byla předtím nabídnuta uchazečům z ČR a EU po dobu alespoň 30 dnů, avšak žádný vhodný kandidát...

Nová úprava platebního styku – dvojfázové ověření při platbě na internetu

Čtvrtek, 17. Říjen 2019 - 16:26
Máte v poslední době problém při bezkontaktní platbě? Nezoufejte. To jen 14. 9. 2019 nabylo účinnosti prováděcí nařízení 2018/389, které doplnilo směrnici o platebních službách na vnitřním trhu (známou také jako PSD II) o regulační technické standardy, a bohužel ne všechny terminály byly připraveny na novou úpravu včas. I když se to na první...

Online finanční úřad do konce roku 2020

Středa, 16. Říjen 2019 - 16:06
V srpnu byla vládou schválena novela daňového řádu. Součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu s cílem motivovat více poplatníků k využití elektronické komunikace s finančním úřadem. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Přihlašování do...

Nová opatření pro obchod mezi členskými státy platná od 1.1.2020

Středa, 9. Říjen 2019 - 16:53
Česká republika započala proces implementace směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení č. 2018/1912 vztahující se k novým opatřením pro obchod mezi členskými státy. Nová pravidla jsou pro členské státy platná od 1.1.2020. V případě České republiky znamenají implementovaná opatření s výjimkou konsignačních skladů spíše potvrzení...

Konference WIRAS Verbund v Athénách

Pátek, 4. Říjen 2019 - 12:43
Síť WIRAS Verbund International uspořádala v termínu 30. 9.–1. 10. 2019 již letošní třetí mezinárodní konferenci tentokrát v Athénách. Ústředním bodem této společné schůzky byla spolupráce na mezinárodní úrovni, která trvá již 30 let. Konference se zúčastnil za naši kancelář Schaffer & Partner daňový poradce a managing partner Ing. Martin...

Stránky