Aktuality

Varování před používáním vzorů smluv z internetu a podomácku sepsaných smluv

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 17:03
Při sepisování smluv pro své klienty vychází řada advokátů ze svých vlastních vzorů, které vyvinuli a zdokonalili během své dlouholeté praxe. I proto se vyplatí investovat peníze a čas a svěřit vypracování vašich soukromých či obchodních smluv advokátovi, namísto nákupu nebo stažení vzoru z internetu nebo dokonce sepsání smlouvy vlastními silami...

Daňový balíček 2019 vyhlášen ve Sbírce zákonů

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:59
Dne 27.3.2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č.  80/2019 představující soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019. V první části Vám přinášíme přehled hlavních změn týkající se daně z příjmů. Změna výše příjmu ze závislé činnosti...

Nová právní úprava ochranných známek po téměř 15 letech

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:57
Novelou, která je účinná od 1.1.2019, došlo ke změně české právní úpravy v oblasti ochranných známek. Zákonodárce tím reflektoval evropskou směrnici. Mezi nejvýznamnější změny v oblasti ochranných známek patří zejména tyto: ochrannou známkou může být i jakékoliv označení, které není způsobilé grafického znázornění (tj. ochranná známka pohybová,...

Změny v kontrolním hlášení

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:52
Od 1. 4. 2019, resp. od 1. 10. 2019 dochází k drobným změnám v kontrolním hlášení. Tyto změny souvisejí se zrušením ustanovení § 44 zákona o DPH platného do 31. 3. 2019, který se týkal oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a novelizací ustanovení § 46 a násl. zákona o DPH, který je rozšířen o možnosti opravy základu daně a...

Je možné sjednat konkurenční doložku i na výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele?

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:48
Je obecně známo, že zaměstnavatel zavázat zaměstnance, aby se po určitou dobu (nejdéle 1 rok po ukončení pracovního poměru) zdržel výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti původního zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. V souvislosti s tím je však třeba vyvrátit mýtus, že zaměstnance lze omezit pouze v...

Spuštění eNeschopenky od 1.1.2020

Úterý, 21. Květen 2019 - 10:55
Česká správa sociálního zabezpečení od 1.1.2020 spustí elektronickou neschopenku „eNeschopenku“, což bude v nemocenském pojištění představovat zásadní zjednodušení komunikace mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Zjednodušení se týká především formy předávání informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance jak samotné České správě...

Náklady na pohonné hmoty u služebního vozidla poskytnutého pro soukromé účely

Středa, 15. Květen 2019 - 15:32
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro soukromou potřebu, je nezbytné, aby bylo právo zaměstnance na soukromé užití služebního vozu právně podloženo - např. písemnou dohodou o možnosti využívat bezplatně určité vozidlo i pro soukromé účely.  Zaměstnanci mají povinnost vést přesnou evidenci jízd, a to zejména: datum...

Aleš Eppinger odpovídá na odborné dotazy v publikaci „Vyjednávání efektivních smluv a řešení sporů“

Čtvrtek, 9. Květen 2019 - 15:19
Nadnárodní síť IR Global, která sdružuje mezinárodní advokátní kanceláře a poradenské společnosti, vydala ve spolupráci s Asociací korporátních poradců (ACC) publikaci „Vyjednávání efektivních smluv a řešení sporů“. Cílem této publikace je zejména poskytnout užitečné praktické rady interním poradcům podnikatelům při řešení právní problematiky ...

Nová povinnost oznamovat i osvobozené příjmy

Úterý, 7. Květen 2019 - 15:33
V rámci tzv. daňového balíčku 2019 došlo k rozšíření oznamovací povinnosti týkající se příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům, na které se vztahuje srážková daň. Plátce je nově povinen správci daně oznámit i výplatu příjmů, které jsou v České republice osvobozeny od daně z příjmů nebo nejsou předmětem zdanění v ...

Pozvánka na seminář AML (Anti Money Laundering) - nové otázky – 6. 6. 2019

Pátek, 26. Duben 2019 - 11:50
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na seminář „AML (Anti Money Laundering) - nové otázky“ pořádaný společností Business Continuity s.r.o., která vytváří a realizuje vzdělávací programy a poskytuje poradenské služby. Jedním z přednášejících bude Aleš Eppinger, advokát a partner Schaffer & Partner Legal. Protože se Aleš dlouhodobě věnuje...

Stránky