Auditorské služby

Oddělení auditu skupiny Schaffer & Partner poskytuje našim klientům služby spadající nejen do auditorských činností, ale také další služby, které jsou na audit společností přímo či nepřímo navázány.

Jedná se zejména o:

  • Povinné audity dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, tedy ověření řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, vyžadované právními předpisy České republiky.
  • Povinné audity konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých předpisů, vyžadované právními předpisy České republiky.
  • Ověřování konsolidačních podkladů sestavených dle auditorských instrukcí mateřských společností.
  • Ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle jiných než českých účetních předpisů, zejména dle IFRS či US GAAP.

Vysoká kvalita poskytovaných auditorských služeb je doprovázena osobním přístupem a kontakty s klíčovými pracovníky našich klientů. Tento osobní přístup nám umožňuje všechny potenciální problémy řešit včas a k plné spokojenosti nejen našich klientů, ale také pracovníků jejich mateřských společností.

S čím vám pomůžeme:

Kontaktní osoby