Mezinárodní seminář v rámci asociace AGN

Novinky

Dne 12. 4. 2010 se Martin Felenda a Milan Mareš zúčastnili mezinárodního semináře pořádaného v rámci asociace AGN. Hlavním tématem semináře bylo praktické uplatňování změn v oblasti DPH od 1. 1. 2010 v celoevropském kontextu. Na fotografii s vedoucí Daňové sekce AGN paní Nancy Cruickshanks.