13. shromáždění HST Obchodní komory

Novinky

Ing. Milan Mareš byl na 13. řádném členském shromáždění HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika, který se konal dne 22.4.2010 v Praze, zvolen revizorem účtů komory.