Přednáška "Daňový systém v SRN"

Novinky

Dr. Horst Schaffer přednášel dne 27. 4. 2011 na téma "Daňový systém v SRN". Tato přednáška se konala v rámci konference "5th Chinese Enterprises Outbound Investment Conference" v Pekingu a zúčastnil se jí rovněž Ing. Martin Felenda.