Přednáška "Daňové aspekty podnikání v Hong Kongu"

Novinky

Dne 19. května 2011 vystoupil Ing. Martin Felenda s přednáškou "Daňové aspekty podnikání v Hong Kongu" v rámci shromáždění pořádaného Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Mezi dalšími významnými hosty byli Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy, a Ing. Kateřina Zapletalová, ředitelka české a slovenské pobočky HKTDC.