14. shromáždění HST Obchodní komory

Novinky

Ing. Milan Mareš byl na 14. řádném členském shromáždění HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika zvolen revizorem účtů komory.