Publikační činnost

Novinky

Naše poradenská skupina navázala spolupráci s vydavatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., které je předním poskytovatelem informací v daňovém a právním oboru. Od října můžete odborné články našeho týmu najít i na internetové adrese www.danarionline.cz/blog/.