Seminář "Investiční podmínky v České republice"

Novinky

Dne 3. listopadu 2011 v Taipei vystoupí Ing. Martin Felenda s přednáškou na téma "Jak učinit Vaše investice v České republice úspěšnějšími", která je organizována Ministerstvem pro hospodářské záležitosti v Taipei (Taiwan). Přednáška je součástí semináře "Investiční podmínky v České republice" a bude zaměřena především na strukturu investic, daňové optimalizace, daň z přidané hodnoty a registraci zahraničních investorů.