Publikační činnost – Nová právní úprava dědického práva

Novinky

Mgr. Dagmar Horáková a Mgr. Aleš Eppinger publikovali v ekonomickém týdeníku EURO článek zabývající se novou právní úpravou dědického práva. Více informací naleznete v sekci Publikace.