Workshop „Podnikání v České republice“

Novinky

Mgr. Aleš Eppinger vystoupil s přednáškou v rámci workshopu pořádaného Česko-Tureckou smíšenou obchodní Komorou a Asociací tureckých podnikatelů v České republice ve spolupráci s Velvyslanectvím Turecké republiky v Praze dne 22. června 2012. Účelem této akce bylo podpořit turecké podnikatele a představit nejvýhodnější řešení obtíží, jimž každý podnikatel musí aktuálně čelit. Událost byla rozdělena do dvou částí, na přednášku o právních a daňových aspektech podnikání v České republice a na prezentaci služeb Komory, jež pomohou eliminovat problémy každého podnikatele.