Publikační činnost – hospodářská soutěž v České republice

Novinky

Mgr. Aleš Eppinger je spoluautorem článku "Tvrdá práce" publikovaného v ekonomickém měsíčníku Ost-West Contact zabývajícím se aktuální situací hospodářské soutěže v České republice. Více informací naleznete v sekci Publikace.